Markant opbremsning i PR-branchen

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

2008 var et hårdt bremse-tryk på PR-bureauernes optimisme, viser det årlige konjunktur-barometer. Men krisen giver samtidig nyt liv til f.eks. forandrings- og krisekommunikation.

Ved samme tid sidste år forventede hele 88 pct. af den danske PR-branche en bedre ordretilgang sammenlignet med året før. Nu er tallet barberet ned til 25 pct.

Dengang mente blot 4 pct., at ordretilgangen i 2008 ville blive dårligere end sidste år. På et år er tallet næsten ti-doblet, idet 37,5 pct. forventer, at ordretilgangen bliver dårligere i år end i 2008.

Tallen stammer fra den årlige konjunkturanalyse fra Public Relations Branchen, der tæller 33 PR-bureauer.

“Det er en opbremsning, og uden at det på nogen måde skal lyde som om, at krisen er overstået – eller at vi kan se en slutning på det – så er det ikke gået så galt som frygtet,” siger branchens formand, Jens Kofoed, der er adm. direktør i Hill & Knowlton A/S.

Krisen påvirkede allerede i 2008 PR-bureauerne, idet 47 pct. kunne konstatere, at årets indtægter var lavere end budgetteret. Men samtidig har krisen haft den sideeffekt, at flere virksomheder har fået øjnene op for indholdet i PR-bureauernes værktøjskasse:

“Forandringskommunikation – både intern og ekstern – og crisis-prevention er skræddersyet til krisetider. Samtidig ser vi, at kunderne benhårdt går efter digital kommunikation og mediarelations – altså PR – til fordel for de dyre reklamer,” siger Jens Kofoed.

I den værste krise i årtier forventer over 60 pct. af jeres medlemmer samme eller bedre ordretilgang for 2009 sammenlignet med 2008 … Bestiller så mange virksomheder krisekommunikation?

“Selv om bl.a. forandringsledelse og mediarelations er efterspurgt nu, så skubber virksomhederne andre – og mindre salgsstøttende – af vores discipliner til side for en stund. Nej, optimismen bygger snarere på, at PR-virksomhederne ikke sidder så yderligt på kundernes budgetter som eksempelvis ved dot.com-krisen eller for bare fem år siden. Vi står med fornyet styrke, når virksomhederne tager al deres kommunikation op til revision – og fokuserer på kosteffektivitet,” siger Jens Kofoed.

I 2008 forventede 11 pct. af PR-bureauerne færre fuldtidsmedarbejdere – i 2009 er dette tal steget til godt 47 pct. En del kan tyde på, at seniorfolk kommer til at løbe endnu stærkere i år, og at det især bliver i bureauernes nederste eller mellemste lag, at der tyndes ud, for 50 pct. af de adspurgte forventer samtidig en højere timepris i 2009 sammenlignet med 2008.

Public Relations Branchens Konjunkturanalyse

(Tal i parentes udtrykker svarene fra året før)

Hvordan var ordretilgangen i 2008 sammenlignet med 2007?

 • Bedre 76,5 pct. (58)
 • Den samme 0 pct. (15)
 • Dårligere 23,5 pct. (27)

Hvordan er forventningerne til ordretilgangen i 2009 sammenlignet med 2008?

 • Bedre 25,0 pct. (88)
 • Den samme 37,5 pct. (8)
 • Dårligere 37,5 pct. (4)

Hvordan var indtægten 2008 sammenlignet med det budgetterede?

 • Højere end budgetteret 23,5 pct. (30)
 • I henhold til budgettet 29,4 pct. (30)
 • Lavere end budgetteret 47,1 pct. (41)

Hvordan var timeprisen i 2008 sammenlignet med 2007?

 • Højere 47,1 pct. (54)
 • Den samme 52,9 pct. (46)
 • Lavere 0 pct. (0)

Hvordan er forventningerne til timeprisen i 2009 sammenlignet med 2008?

 • Højere 50,0 pct. (74)
 • Den samme 31,3 pct. (22)
 • Lavere 18,8 pct. (4)

Antal fuldtidsmedarbejdere i 2008 sammenlignet med 2007

 • Flere 70,6 pct. (46)
 • Det samme 23,5 pct. (27)
 • Færre 5,9 pct. (27)

Forventningerne til antallet af fuldtidsmedarbejdere i 2009 sammenlignet med 2008

 • Flere 11,8 pct. (67)
 • Det samme 41,2 pct. (22)
 • Færre 47,1 pct. (11)