Markant reduktion i Kunde & Co

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Vedholdende rygter taler om et stort antal afskedigelser. Bureauet angiver selv at være reduceret med 30-40 mand siden slutningen af 2008.

At krisen har sat sit præg på Kunde & Co er ikke nogen hemmelighed. Det har Jesper Kunde selv tilkendegivet ved flere lejligheder.

Bl.a. i slutningen af januar, hvor han varslede, at afskedigelser ikke kunne undgås. Dengang regnede han med, at bureauet skulle ned på omkring 170 medarbejdere.

Der var i henhold til regnskabet et gennemsnit på 189 fuldtids-medarbejdere i 2008.

På det seneste har der dog været vedholdende rygter om en meget markant reduktion. Bureaubiz har hørt tal lige fra en tredjedel til halvdelen af medarbejderne.

Et af de mere detaljerede rygter sætter dog tallet noget lavere.

Der var en fyringsrunde i starten af året, hvor 10-15 røg, og så kom der en noget større lige før sommerferien, hvor der formentlig røg 20-25 stykker.

Samtidig er Kunde & Co et bureau, der tager mange unge mennesker ind, og derfor traditionelt har en høj naturlig afgang, som derfor også kan medvirke til at løse en overbemanding. I tider kan disse kan den naturlige afgang dog vise sig lavere end normal.

Fra bureauet lyder meldingen således:

“Kunde & Co har i første halvår tilpasset sig situationen i branchen. Som vi også fortalte i begyndelsen af året, hvor vi var nødsaget til at reducere i antallet af medarbejdere. Afviklingerne har kørt over det sidste halve år og med de øvrige naturlige afgange, er vi nu 150 ansatte, hvilket passer til den forretning, vi skal køre fremadrettet”.