Markant tilbagegang i Valtech

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I modsætning til koncernen internationalt, så kommer Valtech Danmark dog ud med et rimeligt overskud.

2009 blev et svært år for den franske Valtech-koncern, der i Danmark repræsenterer et af branchens største digitale bureauer.

Et fald i omsætning på 25 pct. til ca. 560 mio. kr. og et driftsoverskud på ca. 18 mio. kr., der blev forvandlet til et underskud på ca. 28 mio., blev den barske virkelighed.

Danmark bliver nævnt som et af de lande, der ikke levede op til forventningerne, og her oplevede man da også et markant fald i bruttoavancen. I modsætning til koncernen, så kunne Valtech i Danmark dog fortsat notere et overskud på omkring 4 mio. kr., og selvom der er tale om et stort fald, så er et plus på 4 mio. fortsat et pænt overskud, og således faktisk ikke så ringe igen – specielt ikke når man taler om et år med meget vanskelige markedsvilkår.

“Selvfølgelig er resultatet skuffende, men markedet taget i betragtning synes jeg faktisk, det er hæderligt. En overskudsgrad på omkring seks er vi rimeligt tilfredse med,” siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen og fortsætter:

“Hvis vi havde skåret hårdere til, havde vi kunnet gøre resultatet bedre, men vi har lagt vægt på at holde fast i holdet, og vi mener, det er bedre at sende lidt færre penge til Paris og samtidig værne om vores konkurrenceevne.”

I den internationale pressemeddelelse fremhæves Sverige som et marked, der har holdt niveauet.

“Det skyldes dels, at Danmark har været hårdere ramt og dels, at Valtech i Sverige har mange offentlige kunder, der er mindre konjunkturfølsomme,” siger Carsten Brogaard Jensen.

Valtech Danmark er fortsat en særdeles solid virksomhed med en egenkapital på 35 mio. kr. – et forhold der skaber et godt fundament for at udnytte muligheder i markedet.

Valtech har da også sidste efterår åbent fortalt, at man er på udkig efter opkøbskandidater. Ikke for enhver pris – man skal passe sammen for at indgå ægteskab – og det er da heller ikke blevet til noget endnu.

Men interessen er der fortsat, men imens har man påbegyndt en organisk vækst og har bl.a. oprustet med seks medarbejdere på det seneste.

Valtech har sin omsætning fordelt på ca. 50 pct. strategi og kreativitet og 50 pct. på teknologi. Carsten Brogaard Jensen ser således ikke et særligt behov for at styrke bureauet strategisk og kreativt, selvom der netop på dette punkt sker en betydelig brancheglidning i denne tid.

“Når det gælder kampagne-fokus, så ser man tingene smelte mere sammen. Men jeg tror, at man vil se digitale bureauer, der udvikler sig mere i retning af digitale konsulenter. Vores tilgang er anderledes. Vi arbejder i højere grad med kundernes digitale forretninger, og her kan vi noget, som reklamebureauerne er langt fra at kunne. Teknologien udvikler sig hastigt, og der er en stor udfordring i at kunne bringe den i spil,” siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen.

Af interessante bureautyper nævner han bl.a. ekspertise inden for CRM og kundedata.

Nøgletal for Valtech

  • Bruttoavance 62,416 mio. kr. -19,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 752.000 kr. -13,9 pct.
  • Lønandel 73 (61)
  • Resultat af primær drift 4,109 mio. kr. -66,6 pct.