Markant vækst i IUM. Men investeringer kostede på bundlinien.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

IUM oplevede en flot vækst i omsætning og bruttoavance i 2007 – men det er en småkedelig udgiftspost som ”Andre eksterne omkostninger”, der trækker opmærksomhed i regnskabet for 2007. Posten er usædvanligt stor og steg med hele 48,5 pct.

“Andre eksterne omkostninger” i et regnskab er sjældent en post, der trækker den store opmærksomhed. Der er tale om telefon, husleje, etc., men i tilfældet IUM er det den post, der stikker ud. Dels fordi den er usædvanligt stor – hele 39 pct. af bruttoavancen – og dels fordi den steg markant i 2007 – faktisk med hele 48,5 pct. eller 6 mio. kr.

Posten dækker normalt husleje, telefon etc. og derfor kan beløb i den størrelse give anledning til spekulationer om andre forhold – som f.eks. management-fee til den internationale koncern eller andre af den slags udgifter.

Adm. dir. Michael Thim vil dog ikke gå i detaljer med indholdet af posten.

“Jeg kan ikke kommentere på enkelte poster, men jeg kan sige generelt, at vi har investeret meget i 2007 i både mennesker og værktøjer, og disse investeringer vil manifestere sig i et markant forbedret resultat i 2008”, siger Michael Thim og tilføjer:

“I en direkte sammenligning med 2006 er vores bundlinje forbedret – hvis det ikke var for investeringerne og ekstraordinære omkostninger”.

Regnskabet viser en stærk vækst i omsætningen med over 130 mio. kr. – eller 23,3 pct. pct. – mens bruttoavancen steg med 27 pct. til knap 47,9 mio. kr.

Personale-omkostningerne steg også. Dels i form af flere medarbejdere og dels i form af en vækst i gennemsnitslønnen på 8,9 pct. Samlet set er stigningen på 26,7 pct. dog på niveau med stigningen i aktivitet.

Slutfacit blev dog en bundlinje, som nok gik frem – men dog ikke så meget som omsætningen.

Nøgletal for IUM

  • Omsætning 708,017 mio. kr. (+23,3 pct.)
  • Bruttoavance 47,89 mio. kr. (+27 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 855.611 kr. (+8,9 pct.)
  • Lønandel 61,4 (61,4)
  • Resultat før skat +6,69 mio. kr. (+12,6 pct.)