Markante forandringer i Creative Circle Award

Peter Engholm,
journalist

CCA bliver anderledes i 2021 på næsten alle plan. Det forudser formanden, og den første forandring er selve prisen for at deltage i prisen.

Årets ord er samfundssind, og årets underdrivelse er, at 2020 har været et anderledes år.

Det ville næste års Creative Circle Award (CCA) også afspejle.

Creative Circles formand, Dorte Nielsen, forudser både færre indsendelser og større spredning i feltet.

Desuden bliver både indsendelser og juryarbejder for første gang nogensinde 100 pct. digitale, og prisen for at deltage bliver – ligeledes for første gang – sat ned. I en periode.

”Formålet med CCA er det samme som altid: At højne det kreative niveau ved bl.a. at vise det allerbedste arbejde og inspirere. Vi ved, at nogle bureauer er hårdt ramt, og vi synes ikke, at økonomien bør være hindringen for at deltage. Derfor giver vi – i de første 10 dage i januar – 20 pct. rabat på indsendelser,” siger Dorte Nielsen.

Både fattigt og store, uventede roller
Trods kortvarigt sænket pris til CCA forventer Dorte Nielsen et lavere antal indsendelser ved næste års award:

”Projekter blev stoppet, budgetter frosset, og der har været perioder, hvor man eksempelvis slet ikke kunne optage. Der har været lavet færre arbejder,” siger Dorte Nielsen og tilføjer:

”På nogle områder har det været et fattigt år. På andre områder har året været ekstraordinært spændende: Kreativiteten har spillet en stor, uventet rolle og leveret nye løsninger til forretningen og den digitale omstilling. Jeg forventer at se fantastiske eksempler på, hvad kreativitet kan gøre.”

Udelukkende digitalt
I dette års CCA, der blev afholdt med tre måneders forsinkelse i august, var der en reminiscens af noget analogt, bl.a. med indsendelser på pap. Det er helt droppet, og CCA modtager nu udelukkende indsendelser digitalt, og juryen mødes også digitalt:

”Vi havde gode erfaringer med at holde al juryarbejde digitalt. Vi har altid gode, faglige diskussioner, når vi mødes – og dem har vi også haft via skærmene. Vi tager ikke nogen chancer og kan derfor sige allerede nu, at juryen ikke mødes fysisk til jurydagen,” siger Dorte Nielsen.

Til gengæld er det foreningens håb, at næste års awardshow, fredag den 21. maj, kan blive afviklet fysisk.

Kategorierne er efterset og justeret
Forandringerne i CCA ligger mest på de ydre linjer, idet kategorierne i store træk ligner sig selv. Creative Circle-bestyrelsen finpudser og optimerer altid på kategorierne, så det ville reelt være en nyhed, hvis alt lignede sig selv.

Omvendt er der op til 2021-udgaven ingen regulære nyskabelser. Sidste år blev bl.a. Humour In Advertising lanceret – og blev en succes. Oven på et år, hvor der ikke har været meget at grine af, bliver det interessant at følge kategorien.

Om justeringerne siger bestyrelsesmedlem i Creative Circle, René Sohn Kammersgaard:

”Vi har udvidet craft-kategorien Art Direction, så der nu både er en kategori til Print og én til Film & Online. Copywriting var gennem en lignende udvidelse sidste gang. Branded Content er blevet skarp-vinklet, så man ikke længere kan sende samme arbejde ind her og i Film. Digital er blevet skærpet, så der nu både er en Campaign-kategori og en Single Executions-kategori, og endelig er Direct Activation kommet ind under Promo & Activation, mens Direct Loyalty er blevet justeret en smule og nu hedder Creative Loyalty.”