Markedsføring: Fra + 2 mio. kr. til – 2½ mio. kr. på to år

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

”Regnskabet afspejler, at det har været et slemt marked,” siger bestyrelsesformanden. Forlaget Markedsføring, der driver medierne i Huset Markedsføring, nedlægges for at blive integreret i Dansk Marketing Forum.

Forlaget Markedsføring, der står for Huset Markedsførings medier, havde i 2008 et resultatet, som ledelsesberetningen kalder “meget utilfredsstillende”. Underskuddet var på 2,548 mio. kr., og dækker bl.a. over en tilbagegang i annonceomsætningen.

Sådan bliver det ikke næste år – alene af den grund, at Forlaget Markedsføring nu er ophørt med at eksistere. I regnskabet meddeles det, at selskabet er nedlagt og overdraget til foreningsdelen af Huset Markedsføring, nemlig Dansk Marketing Forum.

“Et forlag og en forening er regnskabsmæssigt som æbler og pærer. Personligt mener jeg ikke, at det mening at holde de to ting adskilt,” siger bestyrelsesformand i Huset Markedsføring, Michael Raffnsøe.

Foreningens regnskab er ikke offentligt tilgængeligt, men jeg har hørt, at det lander omkring et 0-resultat …

“Det vil jeg ikke kommentere – men dét, du har hørt, er nok ikke forkert,” siger Michael Raffnsøe.

Dermed gav 2008 Huset Markedsføring et samlet minus i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. I 2007 balancerede indtægter og udgifter, mens der i 2006 var et overskud på 2 mio. kr. Altså en resultat-rutsjetur på 4,5 mio. kr. på to år.

Michael Raffnsøe, der tiltrådte som bestyrelsesformand i februar efter Peter Gottfredsens afgang, siger om det samlede resultat for Huset Markedsføring:

“Det er ikke et tilfredsstillende regnskab. Det er et slemt marked, og det afspejler regnskabet også. Der har været en direktør-udskiftning, og fjerde kvartal var heller ikke for godt.”

Hvad så med 2009, der ellers ikke tegner til at blive et lyst år for særlig mange?

“Jeg er optimist af natur, og vi sætter mere turbo på. Vi bliver et kraftcenter for marketingbranchen, og der allerede søsat en masse initiativer, som vores nye direktør, Thomas Ladefoged, i lighed med resten af huset vil arbejde hårdt for. Men det er klart, at udviklingen ikke vender på en tallerken fra fjerde kvartal, men vi kigger fremad, og projektet er godt på vej, for der er mere end nogensinde brug for os – med vores inspiration til virksomhederne til vækst på toplinien,” siger Michael Raffnsøe.

Opdelingen i forlag og forening gik i sin tid også på at holde bladet Markedsføring adskilt fra foreningen …

“Jeg kan sagtens se den journalistiske synsvinkel. Men vi laver et godt journalistisk produkt på et højt niveau – og bladet skal være uafhængigt. Hvis det var et forudsigeligt foreningsblad, ville ingen være interesseret i det – heller ikke os,” siger Michael Raffnsøe.

Der var et egentligt frihedsbrev i sin tid – hvor er det henne nu?

“Det er ikke noget, der står skrevet i en marmortavle. Jeg erindrer, at det blev skrevet for flere år siden, men det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med – vel at mærke så længe, at intensionerne efterleves dag efter dag på redaktionen. Hvis nogen i misforstået magtfuldkommenhed ville pille ved bladets uafhængighed, så er der både en bestyrelse og et repræsentantskab til at sikre, at det ikke sker,” siger Michael Raffnsøe.

Huset Markedsføring har i det seneste halve år trimmet medarbejderstaben – i efteråret blev to medarbejere fyret, siden har salgs- og marketingdirektør Christian Wennevold sagt sin stilling op, og så vidt Bureaubiz erfarer blev to medarbejdere fyret i sidste uge.