Markedsføring via Facebook er en juridisk gråzone

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

En virksomhed må ikke uopfordret sende reklame via elektronisk post – og må heller ikke benytte forbrugere til at gøre det. Spørgsmålet er, om det også gælder Facebook.

Føtex kan have handlet i strid med god markedsføringsskik, da detailkæden opfordrede sine medarbejdere til at hverve fans til Føtex’ Knolø-univers på Facebook.

Problemstillingen knytter sig til forbudet mod at sende uopfordret markedsføringsmateriale elektronisk. Forbudet gælder ikke bare for virksomheder. Hvis en virksomhed – f.eks. ved at give hvervegaver – får forbrugere til at sende materiale til venner, så er denne handling faktisk også omfattet af lovgivningen.

Det springende punkt er – ifølge Forbrugerombudsmanden – om en invitation fra en ven via Facebook kan sidestilles med “elektronisk post”.

Da Føtex i februar lancerede sit Knolø-univers på tv, blev der også oprettet en fanside på Facebook. Føtex lovede i den forbindelse sine medarbejdere et påskeæg hver, hvis Facebook-gruppen nåede 100.000 fans inden 1. april. Og så var det ellers op til medarbejderne at invitere deres Facebook-venner til Knolø.

Hos Forbrugerombudsmanden understreger chefkonsulent Tina Morell Nielsen, at man på ingen måde udtaler sig om konkrete sager, men fastslår derimod generelt:

“En erhvervsdrivende må ikke uopfordret reklamere via elektronisk post, og den erhvervsdrivende må heller ikke bruge ikke-erhvervsdrivende som redskab til at reklamere via elektronisk post – altså anstifte andre til at gøre det. Og hvis den erhvervsdrivende oven i købet præmierer de ikke-erhvervsdrivende for at reklamere, så kan det være en overtrædelse af Markedsføringslovens §6, stk. 1 og i strid med god markedsføringsskik,” siger Tina Morell.

Hun sidestiller opfordringen til at skaffe fans på et site med “Tip en ven”-funktionen, som Forbrugerombudsmanden accepterer, hvis den blot står til rådighed på den erhvervsdrivendes hjemmeside. Men det accepteres ikke, hvis forbrugeren opfordres til – eller præmieres for – at benytte funktionen.

“Det springende punkt må være, om en Facebook-invitation er det samme som “elektronisk post”. Er den det, så kan det være en overtrædelse af Markedsføringsloven. Er den ikke det, så vil det ikke være omfattet af §6, stk. 1 i Markedsføringsloven,” siger Tina Morell.

Hun tilføjer, at Forbrugerombudsmanden endnu ikke har taget stilling til, om en Facebook-invitation rent teknisk er at sidestille med elektronisk post eller ej. Og at det under alle omstændigheder er de erhvervsdrivendes pligt at sikre sig, at det, de gør, er i overensstemmelse med lovgivningen.