Markedsføringsloven: Større bøder på vej

Emil Malte Simonsen
emil.s@bureaubiz.dk

Den væsentligste ændring af markedsføringsloven bliver udmålingsprincipperne for bøder. Det er meget relevant for bureauer og andre samarbejdspartnere, mener chefjurist i GRAKOM, Christian Jensen. Retspraksis er, at reklamebureauer normalt straffes med mellem en fjerdedel og en tredjedel af kundens bøde.

Erhvervsministeriet har sat gang i en høring af et forslag til ændring af markedsføringsloven. Hvis lovforslaget går igennem, vil det i langt de fleste tilfælde betyde større bøder for erhvervsdrivende. Og det kan potentielt ramme reklamebureauer og lignende samarbejdspartnere hårdt.

Det fortalte Christian Jensen, chefjurist i erhvervsorganisationen GRAKOM, som står bag Bureaubiz og Creative Club, ved et webinar om seneste nyt inden for markedsføringsretten. Webinaret blev afholdt af Creative Club og GRAKOM.

Som det er lige nu, udmåles bøden i henhold til overtrædelsens grovhed, omfang og den tilsigtede økonomiske gevinst. Problemet med det, lyder argumentet for en ændring fra Erhvervsministeriet, er, at det er svært for anklagemyndigheden at påvise, hvad den økonomiske gevinst præcist skulle være med lovovertrædelsen. Bøderne er derfor i nuværende form for små, og har ikke en tilstrækkelig præventiv effekt, skønner man i Erhvervsministeriet.

Lovforslaget lyder derfor på at lave en omsætningsafhængig bødemodel. Med i lovforslaget er et skema, der giver et overblik over, hvordan bøderne sandsynligvis vil blive udmålt i fremtiden.


Skema hentet fra lovforslaget

For en virksomhed med en omsætning på 800 mio. kr., vil normal-bødeintervallet være 500.000 – 8.000.000 kr. For en virksomhed med en omsætning på 1,5 mia. kr., vil normal-bødeintervallet være 500.000 – 10.500.000 kr.

Christian Jensen mener, at den nye bødemodel potentielt kan ramme reklamebureauer og udgivere af reklamemateriale hårdt. Begge kan nemlig være medvirkende til den erhvervsdrivendes overtrædelse, og hidtil er bøden beregnet som en andel af kundens bøde. Retspraksis er, at reklamebureauet normalt straffes med mellem en fjerdedel og en tredjedel af kundens bøde.

Mærker og spam
Hvis lovforslaget går igennem, vil de nye bøderegler træde i kraft fra d. 1. januar 2022. I lovforslaget er der også lagt op til, at flere sagstyper kan afsluttes ved såkaldte administrative bødeforlæg. Det gælder bl.a. for brug af mærker og logoer, der giver forbrugeren en særlig sikkerhed. Bøderne vil ligeledes blive udmålt afhængigt af den erhvervsdrivendes omsætning.

Det samme gør sig gældende for spam, telefonsalg og markedsføring overfor unge – hvilket bl.a. omfatter omtale og billeder af uegnede produkter – oftest rusmidler – i markedsføring målrettet unge under 18 år. Lovforslaget udvider desuden forståelsen af produkter, der er uegnede til også at omfatte produkter, som er ”fysisk eller mentalt skadelige for børn og unge’. Det kan bl.a. være slankeprodukter og kosmetiske behandlinger.

Konkurrencer på sociale medier
Ved webinaret fortalte advokat i GRAKOM, Niels Johannesen, desuden om de seneste væsentlige afgørelser i markedsføringsretten. Han fremhævede bl.a. en sag om tagging-krav i konkurrencer på sociale medier.

Det har de seneste år været populært blandt virksomheder at udlodde præmier i konkurrencer på sociale medier og stille som krav for deltagelse, at man skal tagge en ven i kommentarsporet for at deltage i konkurrencen. Men det er i strid med spam-reglerne, da der er krav om forudgående samtykke fra den, der modtager notifikationer. Første dom ser nu ud til at være på vej på det område – umiddelbart med en bøde i vente for Café Venedig, fortalte Niels Johannesen.

Det er muligt at se eller gense webinaret online. Det kan du gøre lige her.

Alle Creative Clubs tidligere webinarer ligger tilgængeligt online. Du skal være medlem af Creative Club for at se dem.

Se oversigten her.