Marketing øger budgetterne og ansætter flere folk i 2010

Peter Engholm
25@mail.dk

Årets julegave? Hver 3. marketingafdeling skal hyre ekstra folk næste år, og marketingbudgettet bliver større end i år – en del større.

Marketingafdelingerne gør klar til kamp i 2010. En undersøgelse blandt 154 marketingansvarlige i danske virksomheder viser, at når nytårsraketterne er brændt af, så skal der fyres op under markedsføringen.

I hvert fald hvis man skal dømme på årets første Trend-analyse. Senere på denne uge kommer der en mere, og i begyndelsen af det nye år endnu en, og så bliver det spændende at se, om de viser det samme.

Marketingbudgettet for 2010 vil for 37 pcts vedkommende blive større end 2009-budgettet – halvdelen af disse forventer endda at øge budgettet med mere end 10 pct.

Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor kun 21 pct. af virksomhederne øgede marketingbudgettet i forhold til året før. Blandt virksomheder med over 100 ansatte fik 25 pct. flere penge på 2009-budgettet i forhold til 2008, og hele 41 pct. forventer at få flere penge på 2010-budgettet.

Tallene stammer fra CMO Index 09, der er en årligt tilbagevendende analyse af tendenser og fokusområder i de danske marketingfunktioner. CMO Index ejes og udføres konsulenthuset Loyalty Group i samarbejde med Responsive, Huset Markedsføring og Bording.

“Alle leder efter indikationer på, at vi har nået bunden og kan begynde at kigge opad. Disse tal repræsenterer et kærkomment værn mod den tsunami af krisehistorier i medierne, for noget kunne tyde på, at marketing for størstedelens vedkommende er færdig med at skære ind til benet. For undersøgelsen viser, at marketing ikke blot er interesseret i at kigge fremad, men også har reelle initiativer på vej,” siger Mikkel Korntved, adm. direktør i Loyalty Group.

Hvis Bureaubiz skulle ride med på den negative bølge, så ville vi hæfte os ved, at hver 14. marketingansvarlige forventer at skulle skære ned medarbejderstaben i 2010.

Men det skal holdes op imod, at næsten hver 3. af de adspurgte, 32 pct., skal ud at ansætte flere medarbejdere i 2010. Og blandt de større virksomheder forventer 38 pct. at skulle hyre, mens 4 pct. har udsigt til at skulle fyre kolleger i det nye år.

Og hvad forventer de flere marketingfolk så der skal ske med de øgede budgetter? Især taktiske sager, tak. Krisen er hverken afblæst eller lagt bag os, og det understreges i CMO Index 09 af, at ¾ af virksomhederne prioriterer kortsigtede, salgsorienterede tiltag i 2010, mens den resterende fjerdedel vægter en styrkelse af virksomhedens brand højere.

“Svarene i undersøgelsen kommer fra virksomhedernes øverste marketingansvarlige. Så den store andel af større budgetter og flere medarbejdere udtrykker ikke en ønskeliste til jul, men et sæt initiativer, der – må man formode – nyder opbakning hos topledelsen, som den marketingansvarlige i næsten halvdelen af tilfældene i øvrigt er en del af,” siger Mikkel Korntved.

Læs mere på www.cmoindex.dk