Marketingbudgetterne står til en stabil udvikling i 2024

Finn Graversen,
journalist

Den årlige MyImage Bureau er klar, og her peger de generelle spørgsmål på stabilitet i marketingbudgetterne samt, at mediabureauernes rolle som samarbejdspartner styrkes.

Skal man dømme efter annoncørernes forventninger til dette års marketingbudget, så er der grund til at se nogenlunde positivt frem til året. I hvert fald lægger annoncørerne op til en samlet stigning i marketingbudgetterne på 2,5 pct. og det er noget bedre end, hvad de udtrykte sidste år. Her lød forventningerne på 1,1 pct.

Forventningerne fremkommer i den årlige MyImage Bureau fra MyResearch, hvor 1028 respondenter har svaret. Dermed har MyImage Bureau cementeret sin position som Danmarks største analyse blandt marketingansvarlige.

Hovedsigtet med analysen er at måle annoncørernes holdninger til en række navngivne bureauer, men der er også nogle mere generelle spørgsmål – herunder hvad forventningerne til næste års marketingbudget lyder på.

Der er ganske betydelige forskelle på, forventningerne hos forskellige typer af annoncører. F.eks. er de største annoncører med marketingbudgetter over 50 mio. kr. noget mere tilbageholdne. Her lyder forventningerne på et plus på 2 pct., mens de mellemstore annoncører er de mest optimistiske med et plus på 3,6 pct.

Kigger man på brancher, så er der udsigt til, at aktiviteten vil vokse klart mest inden for Finans & Forsikring. Her forventes en vækst i marketingbudgettet på 6,2 pct. I den anden ende forventes et decideret fald på -2,5 pct. inden for Energi & Transport.

“Når man sætter væksten i forhold til inflationen, så er den ikke større end, hvad man nærmest burde forvente. Men man kan sige, at det ikke er et tal, der tegner sorte skyer i horisonten. Det udtrykker en rimelig stabilitet, og den underbygges yderligere, hvis man kigger på CMO trendanalysen fra i sommer. Her spurgte vi også CMO’erne til udviklingen i marketingbudgetterne og resultatet landede på et plus på 1,9 pct.” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Blandt de andre generelle spørgsmål kan nævnes, hvilken bureautype annoncørerne fremhæver som deres vigtigste samarbejdspartner. Her viser de sidste to år en udvikling, hvor mediabureauerne er blevet vigtigere,

Digitale bureauer fremhæves af flest – 36 pct. – mens næstflest (28 pct.) nævner reklamebureauerne. Reklamebureauerne er dog faldet fra 33 pct. i 2022, og i samme periode er mediabureauerne steget fra 17 til 20 pct.

5 pct. nævner kommunikationsbureauer og 2 pct. nævner designbureauer, og her er der også tale om en fremgang i forhold til 2022.

9 pct. svarer Ved-ikke.

MyResearch har siden 2008 stået bag gennemførelsen af MyImage Bureau. Indsamling af data er sket i uge 40-46. 1028 marketingansvarlige har deltaget, hvilket svarer til 34 pct. af de adspurgte.

Der er spurgt til 26 reklamebureauer, 19 digitale bureauer og 14 mediabureauer.