Marketingchef: Jeg kunne godt tænke mig, at bureauer tog et større ansvar

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Hvis bureauerne tager et større ansvar og tør spørge mere ind til kunden, kan de nærmest få alle de budgetter, de vil have, siger marketingchef i 3, Jesper Juhl Brogaard.

Spørger man marketingchefer om, hvad der er vigtigt for dem i samarbejdet med et bureau, bliver det ofte nævnt, at forretningsforståelse er et essentielt kriterie.  

Marketingchef i teleselskabet 3, Jesper Juhl Brogaard, syntes selv, at han havde en god forretningsforståelse, da han var på bureau. Men nu hvor han sidder på den anden side af bordet, kan han godt se, at det af og til ikke var helt rigtigt. 

”Jeg synes selv, at jeg var god til at forstå mine kunders forretning. Men jeg kan godt se nu, at jeg ikke altid forstod helheden. Du ser verden ud fra et andet og større perspektiv i en marketingfunktion, end når du sidder på et bureau, og derfor får du også en helt anden forståelse for aspekter af forretningen.” 

“Hvis det lykkes, kan bureauerne nærmest få alle de budgetter og projekter, de vil have”

Jesper Juhl Brogaard har et opråb, der er sagt med kærlighed, for noget af den bedste tid han har haft arbejdsmæssigt, var da han var på bureau. 

”Der er virkelig gode kompetencer på bureauer, og de er enormt dygtige til at fokusere, men jeg kunne godt tænke mig, at man tog et større ansvar fra ide til eksekvering.” 

Han fortsætter: 

”Jeg har i mine år på kundesiden oplevet at få oplæg, der ikke kan føres ud i livet. Tænk, hvis en håndværker foreslog en carport, der ikke kan bygges, eller hvor konstruktionen ikke holder. Det kan godt være, at det er kedeligt at forholde sig til sådan noget, men det bliver vi i marketing nødt til, og det kunne jeg også godt tænke mig at bureauerne forholdt sig til.” 

Jesper Juhl Brogaard opfordrer også til, at bureauerne tør gå lidt mere til deres kunder, så man kan få et tættere samarbejde, og så mener han, at bureauer burde overveje en prismodel, der afhænger af resultater. 

”Det er meget få, der har spurgt, hvad der er vigtigst for mig som kunde, så de kan finde ud af, hvad de virkelig ville kunne hjælpe mig med. Altså hvor det ikke ender i præsentationer og slides. Det kræver mod og tillid fra bureauerne at gå tættere på kunden – det mod havde jeg heller ikke altid selv, da jeg var på bureau. Men jeg tror, at hvis bureauerne tør stille de spørgsmål, kan man få et fantastisk langvarigt samarbejde.” 

Han tilføjer: 

”Hvis det lykkes, så kan bureauerne nærmest få alle de budgetter og projekter, de vil have. Til gengæld er jeg ikke villig til at betale, hvis det ikke lykkes, eller hvis risikoen er for høj. Man bliver ret risikoavers, når man er på kundesiden, for det er jo mig, der står til ansvar, hvis vi bruger en masse penge uden at få resultater ud af det. Det skal bureauerne forstå.” 

Bureauer er gode til at give kunden ud af komfortzonen

På kundesiden kan man dog også have en tendens til at fokusere alt meget på, hvad man ikke kan og, hvad man ikke må. Man ender ofte i juridiske, produktudviklings-, ressource- eller IT-mæssige begrænsninger. Og her er det godt, at bureauerne river en ud af den zone, siger Jesper Juhl Brogaard og tilføjer: 

”Men så er det også ekstremt vigtigt, at man får forklaret realismen i, hvor meget kampagnen fx kan sælge og hvor hurtigt – eller langsomt – det kan komme til at gå.” 

Forskel på ledelse

Efter at have arbejdet godt et år hos 3, hvor Jesper Juhl Brogaard er leder for 30 medarbejdere, har han oplevet, at der er forskel på ledelse på bureau og på kundesiden. 
 
”På bureau er man meget selv på opgaverne, også selvom man er leder. Det betyder, at der er fokus på, at man fakturerer timer, har kontakt med kunder, pitcher etc., og så skal du lede i den tid, der er tilbage. Her er det omvendt. Det meste af min tid går med ledelse og samarbejde med andre afdelinger i organisationen.”  

Han oplever også, at der er forskel på den måde, man samarbejder på inden for teamet. 

”På de fleste bureauer er der en form for hierarki. Der er en, der har kunde- eller projektansvaret, og som så sætter de andre i gang. På kundesiden kan man nemmere skubbe tilbage, så det handler meget om, at vi forventningsafstemmer mellem afdelingerne. Det handler mere om prioritering og dialog, når man gerne vil have noget igennem.” 

Bureaufolk er løsningsorienterede 

Selvom Jesper Juhl Brogaard arbejder mindst lige så meget hos 3, som han gjorde på bureau, så føles det på en anden måde, fordi han er mere herre over sin egen tid. 

”Jeg oplever, at medarbejderne arbejder lige så meget her, men man kan gå hjem til tiden, fordi man langt hen ad vejen kan planlægge sin egen tid på alle niveauer i virksomheden. Til gengæld vil jeg også sige, at de korte deadlines og pres, der kan være på bureauerne, giver et rigtig godt sammenhold.” 

En anden fordel ved at arbejde på bureau er den viden, man får. 

”Bureauer tilbyder, at medarbejderne tidligt i deres karriere får en stejl læringskurve, og der er stor mulighed for at lære af nogle dygtige seniorkompetencer. I virksomheder skal du måske selv opsøge opgaver for at få en viden, der går længere end de opgaver, du lige bliver sat til.”  

På bureauer er man også ekstremt løsningsorienterede, mener Jesper Juhl Brogaard: 

”Selvom man som bureaumedarbejder ikke har prøvet noget før, så går man straks i løsnings-mode. Og selvom man skyder lidt ved siden af, så har jeg aldrig oplevet, at en bureaukollega kom og sagde, at han eller hun ikke kunne finde på en løsning.” 

Man får en god forståelse for kunden, når man selv har været der 

I sidste uge fortalte bureauchef Helle Hessel, at hun mente hun var en bedre bureauchef, fordi hun selv havde været en række år på kundesiden. Det kan Jesper Juhl Brogaard godt forstå.  

”Selvfølgelig er bureaufolk, der ikke har været på kundesiden, gode til det de gør, men de får en rigtig god forståelse for kunden ved selv at have været der,”