Marketingdirektør er kommet på finansloven

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Canal Digitals tidligere marketingdirektør, Solveig Thrane-Møller, har nu fået sit budget til at markedsføre Danmark som kreativ nation.

Overordnet er historien, at regeringspartierne har indgået et forlig med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om markedsføringen af Danmark, der tildeler 210 mio. kr. til opgaven over de næste to år.

Men dykker man lidt længere ned i dokumenterne, kan man finde historien om, at Solveig Thrane-Møller nu er kommet på finansloven. Hun er tidl. marketingdirektør i Canal Digital men tiltrådte for nylig et job i Dansk Design Center med henblik på markedsføringen af Copenhagen Design Week.

Markedsføringsprogrammet har kørt i nogle år, og forliget er således en videreførsel på basis af en evaluering af den hidtidige indsats.

En af de nye ting i programmet er, at der nu er afsat penge til markedsføring af Copenhagen Design Week og Index og det sker under overskriften “Øget kendskab til Danmarks kreative kompetencer”.

“Men design opfattes meget bredt i denne sammenhæng – lige fra form, farve og funktion til processer og organisering. ambitionen er at få det til at favne så bredt, at det vil omfatte store dele af den kreative verden,” siger Solveig Thrane-Møller.

Da Bureaubiz for nylig fortalte om hendes nye job i Dansk Design Center kunne hun ikke sige så meget om fremtiden, fordi bevillingen endnu ikke var givet.

Det er den så nu, og den omfatter 1,5 mio. kr. til markedsføring af Index og 6 mio. kr. til markedsføringen af Copenhagen Design Week.

De penge skal også dække den organisation, som hun skal bygge op til at løse opgaven.

“Derfor er en af opgaverne selvfølgelig også at søge kontakt til samarbejdspartnere og sponsorer for på den måde at øge ressourcerne til at udbrede budskabet,” siger Solveig Thrane-Møller og fortsætter:

“Det er i højere grad en kommunikationsopgave, hvor vi skal have fortalt historien gennem bloggere, sociale medier og PR frem for en traditionel markedsføring. Ud over designugen og Index vil der komme en række begivenheder, og vi har således virkelig meget indhold at arbejde med.”

Ud over denne del af programmet vil man også styrke evalueringen af indsatsen. Målet er at styrke placeringen på det såkaldte Anholt-GfK Roper Nations Brand Index (NBI). Indtil nu har man ikke kunnet se en udvikling, og derfor vil man supplere med andre analyse-metoder.

I den store plan har man valgt at videreføre:

  • Klimakonsortiet for at udnytte den opmærksomhed, Danmark fik som følge af værtskabet for FN’s klimakonference i 2009. Det er Klimakonsortiets mål at tiltrække 200 journalister samt 600 beslutningstagere og investorer til Danmark i perioden 2011-2012.
  • Fødevare- og gastronomikonsortiet med henblik på atøge kendskabet til danske kvalitetsfødevarer og dansk gastronomi i udlandet.
  • Kongreskonsortiet for at tiltrække flere internationale kongresser og konferencer til Danmark.
  • Global Connected med henblik på at fastholde eksisterende interkontinentale flyruter og tiltrække nye flyruter til Danmark.

Derudover vil man etablere tre nye konsortier:

  • Et sportskonsortium med henblik på at styrke markedsføringen af Danmark som vært for internationale sportsbegivenheder med Sport Event Denmark som operatør.
  • Et designkonsortium med henblik på at markedsføre Danmarks styrkepositioner inden for design samt for at tiltrække internationale designtalenter og investeringer til Danmark.
  • Et konsortium til markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger med henblik på at fremme innovation og øge eksporten af dansk velfærdsteknologi.