Masser af medvind til århusiansk BtB-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Først Vestas, så Danfoss – og nu cement-producenten Cembrit. Århusianske Kernel har gang i forretningen.

Brand-manageren er ny, og det samme gælder nu også bureauet. Cembrit  er Europas største dedikerede distributør og producent af fibercementprodukter, og virksomheden opererer på 16 europæiske markeder.

Firmaets brand manager, Kåre Berenthz-Nicolaisen, er nyudnævnt, og hans opgave bliver at forankre brandtankegangen i Cembrit internt og at sikre synergi i lokale og regionale marketingaktiviteter.

“Trods krisen har Cembrit formået at opretholde en god fremdrift i marketing. Introduktionen af Cembrit brandet i februar 2008 efterfulgt af en ambitiøs produktlancering er to succeshistorier, som har gjort det tydeligt, hvilket potentiale der ligger i et styrket internationalt samarbejde”, siger Kåre Berenthz-Nicolaisen og fortsætter:

“Derfor øger vi nu fokus på implementering af brand-værktøjer, der skal danne fælles referenceramme for eksekveringen på brandet. “

Til at hjælpe sig med opgaven har han valgt at indlede et samarbejde med det århusianske BtB-bureau, Kernel, som på det seneste har gjort sig bemærket ved at lande både Vestas og Danfoss på kundelisten.

Som nyt strategisk bureau skal Kernel være med til at videreudvikle Cembrits internationale brandstrategi. I første fase skal der opbygges en brand- og marketingplatform, som skal danne fundament for decentral brandaktivering. Når denne platform er på plads, ligger der også ambitioner om at aktivere brandet i større, centralt drevne aktiviteter.