Masters holdt fast i sine folk trods nedgang

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En fusion med bureauets selvstændige webbureau indebar en reduktion men herudover har bureauet holdt fast selvom tallene godt kunne tale for at skære yderligere.

En elleve-dobling af overskuddet lyder imponerende. Men når det er fra plus 25.000 til plus 276.000 kr. så er det en taknemmelig baggrund at opnå sådanne vækstrater på, og det er da også det eneste nøgletal, der imponerer hos Masters i Kolding.

Bruttoavancen faldt – også pr. medarbejder, hvor den er på et lavt niveau. Hertil kommer en lønandel i den giftige ende.

Men forklaringen er enkel. Bureauet har valgt at holde fast i sine folk trods den lavere aktivitet.

“Tallene kunne jo have været pænere med færre personaleomkostninger, men vi har trods alt kun 20 ansatte, og derfor har det været vigtigt for mig at holde fast i kompetencerne, selv når belægningen har været til den lave side”, siger adm. dir. Marianne Hjaltelin.

Der er godt nok lidt færre mennesker i bureauet, men det skyldes en reduktion, der blev gennemført i forbindelse med, at man fusionerede reklamebureauet og det selvstændige Webmasters.

Marianne Hjaltelin ser optimistisk på 2010 – bl.a. på grund af nye kunder.

“Vi taler ikke budgetter som i gamle dage, men vi taler i det mindste budgetter. Og opgaven for os kan faktisk være mindst lige så spændende, når der ikke bare er frit valg på alle hylder, men der skal nørkles og tænkes både strategisk og kreativt for at få enderne til at mødes”, siger Marianne Hjaltelin.

Nøgletal for Masters

  • Bruttoavance 11,28 mio. kr. -15,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 585.684 kr. -1,6 pct.
  • Lønandel 80 (78)
  • Resultat af primær drift 0,276 mio. kr. +1004 pct.

    (Bruttoavancen for 2008 er estimeret af Bureaubiz)