McCann på vej op i superligaen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mange markante kundegevinster viser sig nu i regnskabet. Bureauet tog et kvantespring i 2011 og blev næsten dobbelt så stor.

I en international bureaukæde vil man næppe nogen sinde nå frem til, at opgaven er løst. Men der kan næppe være tvivl om, at adm. dir. Morten Ingemann må høste anerkendelse hos sine chefer for i hvert fald indtil nu at have levet op til forventningerne.

Han kom ind som direktør efter fissionen mellem Propaganda og McCann, og måtte lægge ryg til et kæmpe underskud i 2009. Det blev reduceret til et 0-resultat i 2010, og i 2011 blev det så til et pænt overskud. En forbedring på 16 mio. kr. på to år.

Men endnu vigtigere: Bureauet blev næsten dobbelt så stort i 2011 målt på bruttoavancen.

“Min opgave har ikke været at optimere indtjeningen på en lille forretning. Ønsket har været at bygge noget stort, og derfor er væksten vigtig,” siger Morten Ingemann.

McCann har da også været synlig med en række markante kundegevinster, så ud fra den betragtning var en vækst forventet. Men at gå fra 19 til 33 mio. i bruttoavance er dog en meget markant fremgang, og den økonomiske udvikling peger i retning af, at bureauet har kurs mod superligaen.

Ud over en fortsat udvikling af bureauet, så vil processen i 2012 også byde på et fokus på at udkomme med løsninger, der kan trække opmærksomhed i markedet.

“Det tager noget tid med en proces som den, vi er igang med. Nu skal vi så have mere ud over rampen, der viser vores spændvidde. Vores fokus er til enhver tid på effekt og på at løse problemstillinger med de kreative værktøjer, der er rigtige. Men selvfølgelig vil vi meget gerne vise, den spændvidde at vi også kan levere løsninger, der har mere kreativ kant,” siger Morten Ingemann.

Nøgletal for McCann Worldgroup

  • Bruttoavance 33,008 mio. kr. +73,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,1 mio. kr. -1,7 pct.
  • Lønandel 65,7 (69,8)
  • Resultat af primær drift +2,777 mio. kr. (-0,329 mio. året før)