McCanns direktør har fået 3 år til at genrejse bureauet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Oven på 2 år med dårlige resultater har Morten Ingemann lagt en plan – og fået den godkendt. Men hans goodwill i McCann systemet er slidt.

Baggrunden var dyster, da McCanns danske direktør, Morten Ingemann, i december tog til møde med sine chefer.

Han havde en plan med i tasken for bureauets fremtid, men den skulle fremlægges på baggrund af en mere end skæv udvikling. Hvor skæv kom frem her forleden, da McCann indsendte regnskabet for 2014, der viste en halvering af bruttoavancen og et underskud på godt 11 mio. kr.

Var det så bare en enkelt skævert han skulle forsvare, men året før faldt bruttoavancen med 25 pct. og underskuddet var på knap 12 mio. kr. Det er en situation, hvor en adm. dir. i et bureau i et stort internationalt netværk sjældent overlever.

“Hvis de havde valgt at skille sig af med mig, så ville jeg dårligt kunne indvende noget imod det. Jeg kan godt forklare, hvorfor det gik, som det gjorde, men det fjerner ikke mit ansvar, og det er bundlinjen,” siger Morten Ingemann og fortsætter:

“Men jeg må have gjort et eller andet rigtigt i årene forinden, for de har valgt at satse på, at jeg kan vende skuden.”

Morten Ingemann er dog ganske klar over, at han ikke får flere chancer.

“Jeg stod for en turnaround for 6 år siden, og jeg har været involveret i flere store internationale projekter. Så her må jeg have opbygget noget goodwiil, der kom mig til gode,” siger Morten Ingemann og fortsætter:

“Men jeg er aldeles klar over, at min goodwill i McCann systemet nu er blevet slidt betydeligt. Jeg har fremlagt en plan, som skal skabe en turn around på 3 år. Det koster penge, og det har de valgt at satse på. Det er flot og motiverer mig over for opgaven. Men det siger sig selv, at jeg skal levere nu.”

Tre fokusområder

Hans plan handlede kort om at satse på tre områder og gøre det ved at rekruttere senior-personer, der kan sikre en stærk faglig udvikling inden for hvert af områderne.

Det gælder Healthcare, hvor man hele tiden har haft kompetencer, men hvor det nu er gjort til en selvstændig enhed under ledelse af Søren Berzant.

Det gælder design under Scandinavian Design Group, hvor Ulrik Horten står i spidsen, og hvor han har kunnet friste en markant engelsk designer til at komme til København og indtage rollen som kreativ direktør.

Og så gælder det selve McCann, hvor han har hentet Kim Jong Andersen ind. Dette område er Morten Ingemann selv mere direkte involveret i.

“Mine chefer har nikket til rekrutteringerne, så fundamentet er nu på plads, og vi er da også begyndt at se en effekt. Healthcare udvikler sig rigtig godt, og vi har lige hentet tre folk fra Adtomic til dette område. De to andre områder har genvundet momentum, og der er også nye kunder på vej fra netværket,” siger Morten Ingemann.

At det gik så galt handler om, at de dårlige ting væltede over hinanden i 2014. Det startede i 2013 med tabet af et par store kunder, og dårligdommene blev grundlagt her. 2014 blev så indledt med tabet af yderligere et par store kunder. Der var tale om internationale budgetter, som Morten Ingemann og hans folk ikke kunne gøre ret meget for at forhindre.

“Den udvikling lagde op til ganske betydelige nedskæringer, men McCann-systemet valgte at satse ved ikke at skære så hårdt ned, at der dårligt ville være et bureau tilbage,” siger Morten Ingemann.

Problemer fortsatte

Men hvis han troede, at problemerne nu var stoppet, så tog han fejl. De fortsatte gennem hele 2014 med en stribe aflyste projekter, så det hele bare blev værre og værre.

“2014 er virkelig bare et år, som jeg meget gerne ville kunne slette. En ting er risikoen for at blive fyret – noget andet er, at jeg også selv skulle kæmpe med at genfinde gejsten, for det var ikke let på forskellige tidspunkter,” siger Morten Ingemann og fortsætter:

“En mere kynisk tilgang havde været selv at finde et andet job, men jeg har valgt, at jeg vil kæmpe for det, og den beslutning har jeg det godt med. McCann har valgt at tro på, at jeg kan løfte opgaven, vi har fået samlet et godt hold og det er stærkt motiverende.”

Nøgletal for McCann Copenhagen

  • Bruttoavance 12,913 mio. kr. -50,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 496.654 kr. – 35,0 pct.
  • Lønandel 128,3 (105,4)
  • Resultat af primær drift -11,191 mio. kr. +4,1 pct.