MECs underskud blev mindre – men forblev stort

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

2012 blev endnu et vanskeligt år for bureauet, som måtte notere endnu et to-cifret millionunderskud. Men der er fremgang at spore.

På bundlinjen i regnskabet for 2012 for MEC står der et gyseligt tal – men der er faktisk fremgang at spore.

Selvom underskuddet er på et tocifret millionbeløb lige som i 2011, så er det blevet mindre. Desuden er bruttoavancen pr. medarbejder vokset og lønandelen er blevet mindre.

Når underskuddet alligevel kan blive så stort, skyldes det posten Andre eksterne omkostninger, hvilket formentlig dækker over ekstraordinære omkostninger.

For Uffe Henriksen, der omkring sommeren sidste år afløste Claus Gilbert Clausen som adm. dir. er der da heller ikke meget at dvæle ved omkring regnskabet.

“Bureauet kom i kraftig modvind i 2011 og den fortsatte ind i 2012. Da jeg kom til var der ikke meget andet at gøre end at begynde at kigge længere frem i stedet for at prøve at optimere regnskabet for 2012,” siger Uffe Henriksen og fortsætter:

“Jeg har selv brugt det billede, at vi i resten af 2012 spillede på grus. Vi har skåret til og vi har vendt udviklingen. Der er kommet nye kunder til, vi overholder den plan, der er lagt og de aftaler, der er indgået med vores kunder og vores ejer. Så fra i år er vi igen begyndt at spille turnering på græs.”

Når det er sagt, så er det et vanskeligt marked, og han undlader ikke at bemærke, at det ville være rart med lidt markedsmæssig medvind.

Regnskabet for MEC Access er endnu ikke indleveret, men det ændrer ikke meget på tallene.

Nøgletal for MEC

  • Omsætning 574,769 mio. kr. -11,1 pct.
  • Bruttoavance 52,23 mio. kr. -5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 870.500 kr. +6,1 pct.
  • Lønandel 68,1 (72,6)
  • Resultat før skat -11,613 mio. kr. +22 pct.