Med performance-aftaler kan man slås for kreativiteten med rank ryg

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der er ganske rigtigt blevet stille om performance-aftale. Det kan DRRB bekræfte. Men hos Halbye Kaag har de fleste af kunderne en aftale, og det har været økonomisk attraktivt for bureauet.

For et par år siden undersøgte Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) status på performance-aftale – eller resultataflønning af bureauer. De fleste havde det, men det var begærnset.

“Nærmere 10 pct. end 20”, siger adm. dir. Bjørn Karsholt og fortsætter: “Vi har en kontrakt man kan rekvirere, og efterspørgslen på den er i hvert fald ikke stigende, så der er ikke noget, der tyder på, at aftalerne er i vækst.

Han konstaterer dog, at nye medier og dialog-markedsføring kan øge interessen for den salgs aftaler.

Hos Halbye Kaag ser man dog helt anderledes på det. Bureauernes manglende lyst til at arbejde med aftalerne undrer, og man deler ikke Dansk Annoncørforenings adm. dir. Otto B. Christiansens skepsis, som den blev udtrykt på Bureaubiz i går.

Performance-aftaler bliver kun kortsigtede, hvis de indrettes på det.

“Udgangspunktet for en aftale er at få defineret målepunkterne, og de kan sagtens handle om parametre, der sigter mod den mere langsigtede opbygning af brands. Defineringen af disse målepunkter er central og meget værdifuld i forhold til samarbejdet mellem bureau og kunde”, siger kontaktdirektør Thomas Thorstholm fra Halbye Kaag.

Bureauet indgik i begyndelsen af 2001 en bonus-aftale med Carlsberg – en aftale som satte gang i en debat om resultataflønning.

Halbye Kaag har arbejdet videre med modellen lige siden, og de fleste af bureauets kunder har i dag en resultataftale.

“Der er enkelte, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, men for langt de fleste annoncører er det muligt”, siger Thomas Thorstholm. Han vil ikke sætte tal på, hvad aftalerne betyder for bureauet men konstaterer blot, at “de har påvirket bureauets økonomi i positiv retning”.

Halbye Kaag er et af de danske bureauer med den største overskudsgrad. De sidste to år har overskuddet været 15-20 mio. kr. ud af en bruttoavance på omkring 60 mio.

“Vi har ikke et møde med en potentiel ny kunde uden, at performanceaftaler bliver drøftet, og vi har samme oplevelse som Relevans, som nu også vil arbejde med denne slags aftaler. Det giver en god dialog med kunderne. Derfor overrasker det, så lidt der er blevet talt om dem i de senere år.

Vores rådgivning bliver mere troværdig, når vi placerer os i samme båd som kunden og er villige til at tage et medansvar. Vi mener, det er nødvendigt for at kunne opnå en bedre betaling for det kreative og strategiske arbejde i takt med at indtjeningen udhules på meget produktions-arbejde.

Vi har jo alle i branchen en stærk tro på værdien af kreativitet. Med performance-aftaler kan vi hævde det med rank ryg”, siger Thomas Thorstholm.