Media- og PR-bureauer kom bedst gennem 2009

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Begge bureau-grupper oplevede dog tilbagegang lige som alle andre, så man kan ikke tale om et godt år.

Hvis man kan tale om at klare sig bedst i et år, der generelt var dårligt, så topper media- og PR-bureauerne i 2009.

Det fremgår af den årlige bureaurapport fra Bureaubiz, der udkommer i morgen.

Rapporten rummer nøgletal for 142 bureauer med en samlet bruttoavance på 3,84 mia. kr. – heriblandt 9 mediabureauer og 21 PR-bureauer.

I et marked, hvor de 142 bureauer tilsammen tabte 10,1 pct. i bruttoavance og 86.5 pct i overskud, nøjedes de 9 mediabureauer med et fald i bruttoavance på 5,4 pct. og en reduktion i resultat før skat på 21,7 pct.

PR-bureauerne faldt med 4,6 pct. i bruttoavance og 18,6 i primær drift.

Men på overskudsgrad klarede mediabureauerne sig bedre. De opnåede en indtjening på 11,7 pct. af bruttoavancen, mens PR-bureauerne landede på 10,2.

Branchen som helhed landede på 1,4 – hvilket dog bl.a. skyldes Guavas underskud på 160 mio. kr.

Antallet af PR-bureauer er i år øget betydeligt i rapporten, og det matcher en udvikling, hvor de forskellige bureautyper smelter mere og mere sammen.

PR var for første gang med som konkurrence i Cannes, hvor det også i en række sammenhæng blev fremhævet, at dialog og interaktion med forbrugerne bliver stadigt vigtigere i den digitale verden.

PR-bureauernes formand, Jens Kofoed fra Hill & Knowlton, er helt enig i, at bureauerne kommer tættere og tættere på hinanden.

“Der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere snitflader, og at bureautyperne vil nærme sig hinanden. Jeg tror dog, at reklamebureauerne vil bevæge sig mere over mod PR – bl.a. fordi de kan se, at der er forretning her. Desuden har de også generelt større organisationer og derved bedre mulighed for at udvide,” siger Jens Kofoed og fortsætter:

“Men der er for mig ingen tvivl om, at det mest effektive i forhold til at matche kundernes krav vil være, at de forskellige bureauer bliver bedre til at samarbejde på tværs af forskellige kompetencer.”

Med årets resultat fortsætter mediabureauerne den udvikling, hvor de i flere år har vundet markedsandele i forhold til reklamebureauerne og gjort sig mere uafhængige af medieomsætningen.

Den faldt med 12,5 pct., mens bruttoavancen altså kun faldt med 5,4 pct.

Kigger man på indtjeningen, så var det faktisk finansposterne, der trak ned. De 9 mediabureauer tabte 10,9 pct. i primær drift – og 21,7pct. i resultat før skat.

Bureaubiz årlige rapport udkommer på print og koster 1495 kr. ex. moms. og kan bestilles hos finn@bureaubiz.dk