Mediaauditering skifter navn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det internationale samarbejde består, men på grund af forskellighed i metoder og systemer genskabes det nordiske brand.

Mediaauditeringsfirmaet Ebiquity skifter nu navn i Norden, idet man vender tilbage til det oprindelige navn MediaPath.

Selskabet har sit udspring i Sverige, men blev for alvor kendt for 4-5 år siden, da Dansk Annoncørforening indgik et samarbejde om at introducere selskabet på det danske marked.

Siden gik man så i alliance med Ebiquity, og begyndte at arbejde under dette navn.

Årsagen til navneskiftet er, at Ebiquity og MediaPath anvender forskellige metoder og systemer og derfor vil man ikke risikere forvirring ved at arbejde under samme navn.

Men samarbejdet består og de to selskaber vil understøtte hinandens kunder.

MediaPaths marked er det nordiske.

De primære forskelle relaterer sig til software, hvor man måler år-til-år performance samt pitch garantier.

I Danmark håndteres MediaPaths aktiviteter af Christine Kalkar.