Mediabureau etablerer relationsbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Moderne markedsføring omfatter på alle leder og kanter mere og mere dialog. Det er baggrunden for en organisatorisk udvikling hos Mediabroker og ansættelsen af Lars Ingildsen.

Mediabroker har etableret et relationsbureau. Godt nok består det i første omgang blot af en enkelt medarbejder. Men den pågældende kan dog trække på alle bureauets 15 medarbejdere. Og så er etableringen udtryk for, hvordan adm. dir. Peter Ottesen ser markedet udvikle sig.

“Digitaliseringen gennemsyrer det meste af det, vi laver, og samtidig er digitaliseringen meget præget af dialog. Man kan sige, at digital markedsføring bevæger sig mod 1:1 markedsføring”, siger Peter Ottesen.

Relationsbureauet skal beskæftige sig med ting som f.eks. relationsmarkedsføring og database-markedsføring – klassiske discipliner for et relationsbureau men utraditionelle for et mediabureau. Men bureauet skal ikke beskæftige sig med de store dialog-programmer, som de klassiske dialogbureauer gør, og Peter Ottesen ser det ikke således, at bureauet skal ud i direkte konkurrence med disse bureauer.

“Man kan sige, at dialogmarkedet er stærkt voksende. Der vil bl.a. være en voksende efterspørgsel på en række niveauer under de store dialog-programmer”, siger Peter Ottesen og tilføjer:

“Ser man f.eks. på de sociale medier, så er de først og fremmest et medie, hvor forbrugerne kan føre en dialog med hinanden. Spørgsmålet er, hvordan virksomheder kan få lov at være med i dialogen og i det hele taget skal man også have fundet ud af at binde det hele sammen: Sociale medier, andre digitale medier og alle øvrige aktiviteter”.

Bureauet er blevet døbt MBrelations og til at varetage aktiviteterne har man hentet Lars Ingildsen hos DMpartner. Han har desuden 13 års erfaring med direct marketing hos TDC.

“I starten vil vi fokusere meget på, hvordan vi kan øge responsen ved målrettet at arbejde med dialog i presalgsfasen”, siger Lars Ingildsen.