Mediabureauer ånder reklamebureauer i nakken

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Image-analyse: Reklamebureauerne’s dominans som kundernes primære samarbejdspartner eroderer.

Reklamebureauerne har tabt betydeligt terræn i forhold til positionen som annoncørernes primære samarbejdspartner.

Det fremgår af årets bureauimage-analyse, MyImage, der udarbejdes af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz og Dansk Annoncørforening.

Analysen blev udarbejdet første gang sidste år, og her svarede 65 pct., at de anså reklamebureauet for at være virksomhedens vigtigste samarbejdspartner blandt forskellige bureautyper. 21 pct. svarede mediabureauer, mens 4 pct. sagde web-bureauer.

6 pct. svarede ved ikke, mens PR-bureauer fik en enkelt pct. og direct marketing bureauer fik 4 pct.

Tallene for de sidste tre kategorier er stort set uændrede i den nye analyse for i år. til gengæld er der sket betydelige forskydninger blandt de tre andre bureautyper.

For det første er det nu kun 52 pct., der angiver reklamebureauet som den vigtigste partner, mens hele 30 pct. nu peger på mediabureauet. 7 pct. peger på web-bureauet.

“Med 269 respondenter er det i år lykkedes at gøre analysen væsentlig mere repræsentativ og valid. Sidste år deltog 108. Til trods for at vi har ændret måden at rekruttere på så er der tale om en tydelig tendens, siger Mogens Østergaard fra MyResearch.

Adm. dir. Erik Laumand, Nørgård Mikkelsen, tvivler da heller ikke på tallene.

“Jeg tror tendensen i tallene er rigtig”, siger han og fortsætter:

“For 10-15 år siden lignede bureauerne mere hinanden, og du ville ikke finde en bureaudirektør, der ikke mente, at hans bureau i det store og hele kunne det hele. Nu er der sket en polarisering, hvor nogen bureauer har flyttet sig til i højere grad at være kundens kreative partner. Så er der nogen store bureauer, der kæmper for fortsat også at være en strategisk partner, og det tror jeg er nøglen til at bevare rollen som den vigtigste samarbejdspartner”.

Erik Laumand tror, at man vil komme til at opleve den samme udvikling i de store internationale netværk.

“Jeg tror, du vil se en udvikling, hvor man i højere grad vil se mediabureauerne spille en central rolle i forhold til kunderne som dem der håndterer og styrer samarbejdet, mens reklamebureauerne vil være koblet på mediabureauerne. De rummer en organisation, man kan styre forretningsmæssigt – det er rigtig svært med reklamebureauerne, og derfor vil der blive færre af de store internationale reklamebureau-netværk”, siger Erik Laumand.

Mogens Østergård peger på, at den økonomiske situation i 2009 har været således at færre har haft gang i udvikling af ny kommunikation, og i stedet for fokuseret på at få optimeret det mindre budget ved hjælp af mediabureauet.

Det samme peger bureaukonsulenten, Dan Hestbæk fra Hestbæk Consult på.

“Annoncørerne lægger jo klart den største del af deres budget hos mediabureauerne og i takt med at allokeringen af budgetterne bliver meget mere fragmenteret, bliver den også mere strategisk, og dermed kommer mediabureauet til at spille en større rolle”, siger Dan Hestbæk og fortsætter:

“Samtidig har jeg også oplevet mange kunder give udtryk for, at de har lært mediabureauerne bedre at kende, fordi de i det seneste år har været gennem enten pitches eller dialoger om prispolitik. Derved har de opdaget den større bredde i bureauernes udbud”.