Mediabureauer giver andre bureauer baghjul. Igen, igen.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De digitale bureauer skuffer mest, når resultaterne for 2010 gøres op. Moderat vækst men markant fremgang på bundlinjen for bureaubranchen samlet.

2010 blev ingen undtagelse. Mediabureauerne er i efterhånden en række år blevet en stadigt større del af bureaubranchen, og også i 2010 voksede de mere end branchen samlet.

Godt nok kan mediabureauerne i den årlige bureaurapport fra Bureaubiz ikke nødvendigvis præstere de bedste nøgletal på alle punkter, men ud fra en samlet vurdering af størrelse og nøgletal, så bliver konklussionen, at de endnu engang har styrket positionen.

PR-bureauer kan præstere højere lønninger og en højere bruttoavance end mediabureauerne. Dialogbureauerne kan præstere en større overskudsgrad og designbureauerne kan præstere en større vækst i bruttoavance.

Men mediabureauerne præsterer næstbedst på de fleste områder, og samtidig er gruppen noget større end PR, dialog og design-bureauer.

Når det gælder medieomsætning, kanaliserer mediabureauerne markedsføring for over 5,7 mia. kr. ud til et bredt sæt af medier, og det understreger den centrale rolle, som de har fået i forhold til de fleste kunder.

Den samlede bruttoavance for bureauerne i rapporten var på over 4,2 mia. kr. Væksten for 2010 blev på lidt over 2 pct. En moderat fremgang, men til gengæld kunne bureauerne glæde sig over en meget mere markant fremgang i primær drift. Overskudsgraden gik fra -0,3 i 2009 til +6,8 i 2010.

Med over 2 mia. kr. i bruttoavance er reklamebureauerne den klart største gruppe – men det er også en gruppe, der må leve med en noget mager udvikling. dog har reklamebureauerne opnået en markant fremgang i indtjeningen i 2010.

Det er dog de digitale bureauer der skuffer mest.

Digitalisering er det vigtigste ord i dagens markedsføring, men det har ikke bragt de digitale bureauer i front.

Tværtimod kom de 28 digitale bureauer med en samlet bruttoavance på knap 800 mio. kr. dårligst ud af 2010. Godt nok belaster de seneste års stærkt negative udvikling i Guava gruppen betragteligt, men selv uden dette bureau ville væksten være klart under gennemsnittet for alle.

Halvdelen af de 28 bureauer oplevede da også et fald i bruttoavance, og desuden er et bureau som Deducta ikke med på grund af et meget lidt informativt regnskab. Deducta kom ud med et negativt bruttoresultat og et underskud på 8 mio. kr., så det ville have trukket yderligere ned.

De digitale bureauers problem er brancheglidningen.

De andre bureautyper bygger digitaliseringen ind i deres kommunikative kernekompetence. Tilbage står de digitale bureauer med en teknologisk kernekompetence, som risikerer at ende som en commodity.

Raporten er på 32 sider og rummer nøgletal på i alt 181 bureauer. Den koster 1695 kr. ex. moms og kan bestilles hos finn@bureaubiz.dk