Mediabureauerne skal passe på med at blive for selvfede

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureauerne glimrede ved deres fravær, da 70 bureaudirektører diskuterede integration og digitalisering. ”Vi skal passe på med at blive for selvfede”, lyder kommentaren fra Jonas Hemmingsen fra Mediacom.

Mediabureauerne skal passe på med at være så sikre på sig selv, at de ender med at stå i samme situation som reklamebureauerne i 80’erne og første del af 90’erne.

“De klassiske full-service bureauer er vel næsten forsvundet, og der er sket en meget større polarisering blandt alle slags bureauer. Jeg synes, vi ser en tendens i retning af “one-stop-shopping” blandt mediabureauer, men der er andre veje at udvikle sig. Vi skal prøve at tænke i andre forretningsmodeller, hvor vi er mere åbne over for samarbejde med andre aktører på markedet”, siger Mediacoms nordiske chef, Jonas Hemmingsen, der også er næstformand for DRRB.

Bemærkningen falder som reaktion på, at mediabureauerne i det store og hele glimrede ved deres fravær, da DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) i sidste uge satte integration, digitalisering og fremtidens forretningsmodeller til debat på det årlige bureauleder-seminar, som denne gang var henlagt til Amsterdam, fordi man her finder en række bureauer med et spændende bud på fremtidens bureaustrukturer.

En af de ting, der trådte meget stærkt frem på tværs af de mange foredrag var netop behovet for mere åbne og fleksible forretningsmodeller. Forbrugerne i den digitale verden er ukontrollable, uforudsigelige og grænser brydes ned over alt. Integration på tværs af kompetencer er ikke bare et modeord – det er en simpel nødvendighed for markedsføring i den digitale fremtid.

“Men et meget klart budskab fra konferencen og de globale erfaringer fra vores hollandske kolleger er, at større åbenhed er helt central i denne sammenhæng. Man kan ikke sidde og holde sin egen viden og idéer tæt til kroppen og satse på, at man kan det hele selv. Forbrugerne har revet murene ned, og for bureauerne bliver det også nødvendigt at finde partnerskaber med andre kompetencer. Men for at kunne det, må man også være parat til at give noget. Ellers får man ikke noget igen – og den filosofi kan du godt overføre til et arrangement, der handler om ledelsesudvikling på tværs af branchens medlemmer”, siger Jonas Hemmingsen.

Konferencen bød på flere eksempler på, hvordan grænserne kan falde. F.eks. er LaComunidad en blanding af et mediabureau med fokus på sociale medier og et kreativt bureau, der kan udvikle virale ideer. Men bureauet er helt åbent over for alle mulige former for samarbejder med både media- og reklamebureauer samt andre”.

“Et andet eksempel er DM-bureauerne. Den digitale verden handler jo meget om relationer, og dem har DM-bureauerne god forstand på. De har altså særdeles gode forudsætninger for at spille en stor rolle i den digitale fremtid”, siger Jonas Hemmingsen. Og konstaterer så tørt:

“Men dem var der heller ikke mange af på konferencen. Og det kan undre lige så meget”.

Han peger på, at mediabureauerne generelt har svært ved at dele strategisk diskussioner med hinanden, men herudover ser han et par andre mulige forklaringer på den manglende deltagelse.

“Det er muligt, at mange på mediabureauerne mener, at de har fået styr på digitalisering og integration, og at de derfor ikke behøver deltage i et arrangement som dette. Men det er tæt på at være en arrogant selvforståelse. Det kan godt være, at mediabureauerne umiddelbart er mere afklarede, men det er ikke det samme som, at reklamebureauerne står stille, og desuden efterlod seminaret et meget klart indtryk af, at man skal passe meget på med at være for selvfed. I den digitale fremtid er det meget svært at se, hvor den næste konkurrent kommer fra og diskussioner og erfaringsudvekslinger er ikke noget, man kan isolere i siloer. Den debat, vi har haft på seminaret går på tværs af bureautyper, og der er et udtalt behov for, at vi bliver meget bedre til at bruge hinanden – brancheglidningen er mere udtalt end nogensinde”, siger Jonas Hemmingsen.

Han var den ene af tre mediabureaufolk ud af i alt 70 deltagere. De to andre var Niels Viby fra Maxus og Michael Thim fra IUM.

En anden mulig forklaring på den manglende deltagelse kunne være, at Rambuk-juryen, som i år er sat til at rumme mange mediabureau-repræsentanter blev afholdt den en af de to dage, seminaret foregik, men den forklaring køber Jonas Hemmingsen ikke. “Vi har såvidt jeg ved blot fået ét afbud i forbindelse med deltagelse i Rambuk-juryen”, siger Jonas Hemmingsen.