Mediabureauerne venter spændt: Hvor mange konkurrencer kommer i år?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De er ofte på denne tid af året, at mange konkurrencer udskrives. Sidste år var der usædvanligt mange. Mindst 11 konkurrencer anført af tre af landets største budgetter.

I årets første tre måneder har mediabureauerne travlt med årsaftale forhandlinger. Og kunderne lige så. Men når de så er overstået, får kunderne åbenbart for god tid. I hvert fald er det op mod sommerferien, at mange bureaukonkurrencer udskrives, og derfor venter mediabureauerne netop i denne tid spændt på, hvor mange af deres kunder, de skal ud og kæmpe for at bevare.

Den mere seriøse forklaring på, at konkurrencesæsonen ofte foregår før sommerferien, er, at man skal være på plads inden 1. januar, så man ikke opererer med et bureauskift midt under årsaftale-forhandlingerne.

I år er håbet dog, at det ikke bliver så slemt, for der var usædvanligt mange konkurrencer sidste år, og foreløbig er antallet da også moderat. Läntmannen Schulstad er i fuld gang med en nordisk pitch på hele koncernen, som ifølge Bureaubiz’ oplysninger er nået til finalen. I Danmark kan det gå ud over PHD. Hertil forlyder det, at Jyllands-Posten og Louis Nielsen er i gang.

Bureaukonkurrencer giver et voldsomt træk på ressourcerne, men de eksisterende bureauer kan dog sætte deres lid til, at det ofte ender med, at kundeforholdet bevares.

“Jo større kunde, des mere sandsynligt er det, at kunden bliver. Mens man hos reklamebureauerne kan finde det mere tiltalende at hente ny inspiration fra en ny samarbejdspartner, er der mellem et mediabureau og en annoncør tale om så komplekse samarbejder, at offeromkostningerne kommer til at spille en betydelig rolle”, som en mediabureau direktør udtrykker det.

Andre fremhæver, at længden på samarbejder typisk også er længere end standarden for reklamebureauer.

Kigger man på, hvad der skete sidste år, så var tre af Danmarks absolut største budgetter alle i spil. Danske Spil, hvor OMD bevarede budgettet, TDC, hvor Mediacom bevarede budgettet, og DSB, hvor OMD bevarede budgettet. Desuden var Coca-Cola i spil, og her bevarede IUM kunden.

Fire store budgetter, der alle blev hos deres bureau-partner.

Det gjorde Master Foods ikke. Her skiftede man fra PHD til IUM. Heller ikke Kellogg’s blev hos OMD. Budgettet ligger nu hos Carat.

Blandt andre store budgetter kan nævnes L’Easy der gik fra en konstellation af Mindshare/Nørgaard Mikkelsen til PHD.

Herudover kan nævnes:

  • H&M – gik fra Carat til Mediacom.
  • Mattel – gik fra Mindshare til Carat.
  • Warner (DVD-salget) – gik fra OMD til Mindshare
  • Dell – gik fra Carat til Mediacom (som del af et global bureauskift)
  • Samsung (worldwide) – fra Mindshare til Starcom
  • Hasbro – fra Carat til Mindshare
  • Matas – fra Mediacom til Carat.