Mediabureauerne voksede markant i 2007. Desværre også på lønudgifter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureaubiz-analyse: Media-, dialog- og web-bureauer voksede mere end reklamebureauer. Men specielt mediabureauerne har samtidig investeret tungt i personale, og derfor er bundlinjen ikke fulgt med.

Der var tryk på mediabureauerne i 2007. Ikke mindst på bruttoavancen, der steg med hele 14 pct. for gruppen, hvilket er et godt stykke over fremgangen på 8 pct. hos 65 reklamebureauer. Det fremgår af Bureaubiz’ omfattende analyse over i alt 87 bureauer med en samlet bruttoavance på 2,9 mia. kr. Særrapporten er udgivet i en trykt udgave.

Desværre for mediabureauerne steg deres samlede lønomkostninger endnu mere – nemlig med 21 pct. som følge af 12 pct. flere medarbejdere, der fik en gennemsnitlig lønfremgang på 8 pct.

Derfor fulgte bundlinjen ikke med. Primær drift faldt med 1,5 pct., mens resultat før skat steg med 1,5 pct.

Jonas Hemmingsen, der er nordisk chef for Mediacom og næstformand i Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB), er ikke i tvivl om, hvordan den udvikling skal tolkes.

“Bureauerne har gearet sig til øget vækst. Det interessante bliver, om vi kan levere varen i et økonomisk klima, der bevæger sig på kanten af en recession”, siger Jonas Hemmingsen.

Han peger på, at væksten i 2007 er sket på trods af benhård konkurrence og procurement-pres fra kunderne. Derfor er den ikke begrundet i højere priser men i udvikling af nye forretningsområder.

Det var dog ikke kun mediabureauerne, der voksede mere end gennemsnittet for hele analysen. 7 dialog-bureauer voksede med hele 35,6 pct. i bruttoavance, og her fulgte bundlinjen med. Primær drift steg med 88 pct. stærkt anført af Wundermann.

De 7 web-bureauer i analysen voksede med 21,8 pct., og her voksede bundlinjen med 20 pct. Her trækker specielt det nye storbureau, Guava, og Valtech kraftigt op.

De tre forskellige grupper af bureauer repræsenterer 29 pct. af den samlede bruttoavance i analysen – men 47 pct. af den samlede fremgang på 295 mio. kr. kommer fra disse bureauer.

Analysen er trykt i en særrapport, der kan købes ved at sende en mail til finn@bureaubiz.dk. Prisen er 500 kr. ex. moms for tre eksemplarer. Ud over en listning af bureauer efter bruttoavance rummer analysen også en opdeling af bureauerne efter lønandel og gennemsnitsløn – baseret på den model, som nuværende Euro RSCG direktør, Steen Holm, udviklede i 90’erne for DRRB. Endelig har Bureaubiz udviklet en ny model, hvor bureauerne rangordnes ud fra deres performance på disse to nøgletal suppleret med deres performance på bruttoavance pr. medarbejder.

Nøgletal for 87 bureauer

 • Bruttoavance 2,9 mia. kr. (+11,3 pct.)
 • Bruttoavance pr. medarbejder 851.515 kr. (+1 pct.)
 • Resultat af primær drift* 415 mio. kr. (+8 pct.)

  (*Mediabureauerne er incl. finansielle indt. og udg.)

Nøgletal for 65 reklame- og kommunikationsbureauer

 • Bruttoavance 2,0 mia. kr. (+8,2 pct.)
 • Bruttoavance pr. medarbejder 863.234 kr. (+1 pct.)
 • Resultat af primær drift 281 mio. kr. (+4,7 pct.)

Nøgletal for 8 mediabureauer

 • Bruttoavance 472 mio. kr. (+14 pct.)
 • Bruttoavance pr. medarbejder 839.897 kr. (+2 pct.)
 • Resultat før skat 68,4 mio. kr. (+1,5 pct.)

  (*Mediabureauerne er incl. finansielle indt. og udg.)

Nøgletal for 7 dialogbureauer

 • Bruttoavance 146,9 mio. kr. (+35,6 pct.)
 • Bruttoavance pr. medarbejder 912.727 kr. (+5 pct.)
 • Resultat af primær drift 25,9 mio. kr. (+88 pct.)

Nøgletal for 7 webbureauer

 • Bruttoavance 232,4 mio. kr. (+21,8 pct.)
 • Bruttoavance pr. medarbejder 749.594 kr. (-3 pct.)
 • Resultat af primær drift 39,4 mio. kr. (+20 pct.)