Mediabureauernes kunder trodser markedet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Eller også viser de vejen. Reklameforbrugsundersøgelsens halvårs-opgørelse viser et fald på 2 pct. DRRB’s Mediaindex viser en stigning i samme periode.

Dansk Oplagskontrol har netop offentliggjort den halvårlige opgørelse over mediaomsætningen, og den viser et fald på 2 pct.

Det er et noget ringere resultat end halvårstallet fra DRRB’s Mediaindex. Det viste en stigning på 4,7 pct.

DRRBs tal bygger på indberetninger fra mediabureauerne og repræsenterer ca. 45 pct. af det samlede marked som opgjort i Reklameforbrugsundersøgelsen.

Adm. dir. for Dansk Oplagskontrol, Allan Lillelund, ser umiddelbart to mulige forklaringer på forskellen.

Den ene kan være en tendens. Mediabureauernes kunder er hurtigst til at skære – men også hurtigst til at vende tilbage, således at mediabureauerne fungerer som et varsel om udviklingen.

“Den anden er, at mediabureauerne har mange af de store annoncører, og at de efter en periode med mindre synlighed har fundet det nødvendigt at gøre sig bemærket i markedet igen,” siger Allan Lillelund.

Når det gælder udviklingen blandt mediagrupper er de to undersøgelser dog rimeligt enige. Print taber andele, mens tv og internet klarer sig godt. I reklameforbrugsundersøgelsen klarer tv sig faktisk bedre end internet.

Procentuelt er det dog biografer, der topper – men det er en lille mediagruppe.

Mediaomsætningen 1. halvår

  • Dagblade 0,985 mia. kr., -9 pct.
  • Ugeaviser 1,034 mia. kr., -4 pct.
  • Magasiner og fagblade 0,655 mia. kr., -8 pct.
  • Outdoor 0,227 mia. kr., -2 pct.
  • Tv 1,106 mia. kr., +4 pct.
  • Radio 0,109 mia. kr., +7 pct.
  • Biograf 0,028 mia. kr., +17 pct.
  • Internet 0,936 mia. kr., +3 pct.
  • Ialt 5,08 mia. kr., -2 pct.