Mediabureauers etikdebat er på usikker grund

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Konkurrenceloven tager ikke hensyn til, om et formål er nobelt. Brancheforeninger må ikke lave aftaler, der kan begrænse konkurrencen, og det har skabt vanskeligheder for udfærdigelsen af et nyt etisk regelsæt.

“Mediabureauerne snyder kunderne.” Således lød det bombastiske budskab for et par måneder siden – bl.a. fra Dansk Annoncørforenings adm. dir., Otto B. Christiansen.

Godt nok har hele debatten lidt voldsomt under manglen på konkrete eksempler, men det var bl.a. overordnede mængderabatter direkte fra et medie til et mediabureau, der blev skudt på som noget, der truer branchens troværdighed.

Udgangen blev, at man gik i gang med at videreudvikle de allerede eksisterende etiske regler – et arbejde, der var i gang, men som var gået i stå hen over perioden med årsaftaler.

Og begrebet etiske regler lugter jo umiddelbart rigtig godt og positivt.

Det har bare vist sig noget mere kompliceret end først antaget – bl.a. fordi, der er noget der hedder Konkurrencestyrelsen.

Og her skal man overvåge, at konkurrencen ikke begrænses. Så kan formål være nok så noble – det ophæver ikke konkurrenceloven.

Brancheforeninger er i denne sammenhæng at betragte som virksomheder og derfor ikke undtaget for reglerne.

“Uanset at et formål kan være nobelt, så må brancheforeninger ikke indgå aftaler, der rummer ting, som kan virke begrænsende på konkurrencen,” siger kontorchef Line Kornerup fra Konkurrencestyrelsen.

Hun understreger, at hun udtaler sig helt generelt om konkurrencereglerne.

“Det er virksomheders og brancheforeningers eget ansvar at overholde konkurrenceloven. Styrelsen skal ikke som sådan godkende aftaler. Vi kan blive inddraget på basis af en klage eller en anmeldelse, hvor man kan søge om en såkaldt ikke-indgrebserklæring eller en fritagelse, hvor vi vurderer aftalesættet. Men man kan også få en advokat til at vurdere dem,” siger Line Kornerup.

Hun henviser til Konkurrenceredegørelsen fra 2007 for at hente mere detaljeret information.

Heri har Konkurrencestyrelsen beskæftiget sig med Brancheforeningers informationsudveksling, og man kan f.eks. læse, at “Enhver form for anbefaling om priser, rabatter m.v. fra brancheforeninger er forbudt.”

Som nævnt er der i diskussionen om mediabureauernes etik særligt fokus på, hvilke rabatter, branchen skal acceptere.

Der står f.eks. også, at “Anbefalinger om forhold, der kan udgøre væsentlige konkurrenceparametre, vil oftest være forbudt.”

Dette er selvfølgelig generelle betragtninger, og kun en konkret sagsbehandling vil kunne afdække om de formuleringer, som DRRBs mediabureauudvalg arbejder med, er i konflikt med reglerne.

Men ifølge Bureaubiz’ oplysninger er arbejdet med de etiske regler ikke gået helt så glat som forventet netop på grund af konkurrencereglerne.

Formanden for udvalget, OMDs adm. dir. Thomas Bertelsen, vil dog ikke udtale sig nærmere om processen.

“Det er rigtigt, at der er en problemstilling i forhold til konkurrenceloven. Det er vi opmærksom på og det arbejder vi med,” siger Thomas Bertelsen.

Konkurrencestyrelsen greb rent faktisk ind i slutningen af maj over for den aftale, Mediacenter Danmark havde med mediabureauerne omkring indkøb af distribution af adresseløse forsendelser hos Post Danmark.

Konkurrencestyrelsen vurderede, at aftalen hæmmede kundernes muligheder for selv at vælge som leverandør af den pågældende ydelse.