Mediacom vil redefinere sit jobbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stillingsmarkedet har været giftigt siden finanskrisen. Promedia er blevet halveret på to år og også Lowefriends Signatur har mærket krisen.

Stillingsmarkedet har ikke været sjovt i de senere år. Det står tydeligt at læse i regnskaberne for to bureauer, der har haft rekruttering som speciale: Signatur hos Lowefriends og Promedia hos Mediacom.

Signatur fik stabiliseret udviklingen i 2011 og kom ud med et lille underskud, mens Promedia tabte omkring 40 pct. i bruttoavance efter at være blevet halveret i 2010.

Underskuddet på 1 mio. var dog en klar forbedring.

De to bureauer er nu nogenlunde lige store med en bruttoavancen mellem 5 og 6 mio. kr.

Hos Mediacom er der dog en klar erkendelse af, at den tidligere så store og lukrative forretning i Promedia ikke kun er ramt af finanskrisen – den er også strukturramt, og derfor er det ikke blot et spørgsmål om at ride stormen af.

Man er gået i gang med en redefinering.

“Promedia har tidligere været en mere traditionel transaktionsforretning, hvor man har hjulpet med at håndtere et stort antal stillingsopslag. Men rekrutteringsmarkedet foregår helt anderledes i dag. Til gengæld er der nogle andre udfordringer inden for employer branding. Det kan f.eks. handle om at forstå den udfordring en stor virksomhed har i at tiltrække talent på globalt niveau. Det er en helt anden type opgave, og den er der et stort potentiale i,” siger Mediacoms adm. dir. Ulrik Falkner Thagesen.

Konkret har man gjort det, at man har rykket Promedia mere sammen med Mediacom, så man i højere grad kan kombinere de kompetencer, der ligger i de to bureauer.

“Vi har i Mediacom kompetencer – f.eks. inden for sociale medier – som kan bruges i forhold til employer branding, og derfor giver det mening at rykke tættere sammen. Men opgaven er at sikre, at de traditionelle kunder bliver serviceret som normalt samtidig med at Promedia redefinerer sin forretning,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

Hos Signatur ser man lidt anderledes på udviklingen – eller man formulerer sig i hvert fald lidt anderledes.

“Kommunikationen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere forsvinder ikke, og det ændres heller ikke, at man har et marked med passive og aktive jobsøgende. Men selvfølgelig sker der en udvikling, og markedet skifter karakter – lige som det sker på mange andre områder,” siger Flemming Mortensen fra Lowefriends og fortsætter:

“Vi tror på, at de klassiske medier fortsat vil skulle anvendes – og så skal man lære at bringe nye i spil – som f.eks. sociale medier. Desuden har vi udviklet en række værktøjer, som kunderne kan benytte sig af i forhold til at gøre processerne mere tilgængelige.”