Mediacom voksede med 50 pct. på bundlinjen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Beskeden vækst i mediaomsætningen, større vækst i bruttoavance og markant vækst på bundlinjen.

Det bliver ikke til mere end en 2. plads efter IUM hvad angår vækst i overskud. Men en fremgang på 50 pct. er dog ganske flot, og Jonas Hemmingsen fra Mediacom er da heller ikke utilfreds med regnskabet for 2008.

Iøvrigt et regnskab, der viser den samme tendens, som er set hos de fleste mediabureauer for 2008. Beskeden vækst eller lige frem et fald på mediaomsætningen men flot fremgang på bruttoavancen.

Men hvad så med situationen lige nu?

“Kigger vi på vores forretning generelt, så er udviklingen slet ikke så dramatisk som medieudviklingen, og vores bruttoavance som andel af omsætningen er fortsat stigende. Men jobmarkedet er et af de hårdest ramte, og da vi også rummer et selskab, der er specialiseret i job, kan vi selvfølgelig ikke sige os fri fra at være påvirket af krisen”, siger Jonas Hemmingsen.

Nøgletal for Mediacom (incl. Mediabroker)

  • Omsætning 1.071,521 mio. kr. +3 pct.
  • Bruttoavance 96,741 mio. kr. +7,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 806.175 kr. -0,4 pct.
  • Lønandel 63 (63)
  • Resultat af primær drift 6,303 mio. kr. +57 pct.
  • Resultat før skat 11,828 mio. kr. +50 pct.