Mediaedge:cia har sagt farvel til 4-5 medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureauet har tilpasset den del af organisationen, der arbejder med tv og print.

Når man tager omfanget af den økonomiske krise og det store fald i medieomsætningen i betragtning, er det mest overraskende nok, at det indtil nu har udløst kun begrænsede nedskæringer hos mediabureauerne.

Foreløbig er OMG den eneste gruppe, hvor der har været egentlige nedskæringsrunder – i hvert fald bekræftet og omtalt i medier. I alt har der været tale om 12 personer ud af mere end 150 ansatte.

Nu har Mediaedge:cia måttet følge trop. I slutningen af februar har bureauet måttet skille sig af med 4-5 personer ud af i alt knap 100 ansatte.

Direktør Jannek Bejtrup kalder det en tilpasning på områder, hvor markedet går ned for fortsat at kunne investere, hvor markedet vækster.

“Vi har til stadighed fokus på udviklingen af vores forretning – men vi har selvfølgelig i disse tider også stærkt fokus på vores omkostninger”, siger Jannek Bejtrup. Han udelukker ikke, at nyansættelser kan komme på tale, men det er ikke på dagsordenen lige nu.

“Det er specielt på tv og print, at vores forretning går ned, og havde vi oplevet en krise som denne for 7-8 år siden, så havde man oplevet langt mere dramatiske reaktioner. Men vi har investeret i nye spidskompetencer, som betyder, at vi kan fastholde indtjeningen, selvom omsætningen falder. Jeg tror, at man i branchen har kunnet klare meget gennem omrokeringer og ved ikke at genbesætte stillinger i forbindelse med naturlig afgang”, siger Jannek Bejtrup.