Mediaedge:cia kom utilfredsstillende ud af 2008

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Investeringer i kompetencer og omstruktureringer fik ikke den ønskede effekt, og sammen med finanskrisen gav det faldende nøgletal.

Direktør Jannek Bejtrup, Mediaedge:cia, karakteriserer 2007 som det bedste år nogensinde for mediabureaeuet.

Desværre kunne man ikke følge den linje op i 2008.

Bureauet måtte notere både fald i medieomsætning, fald i bruttoavance – og et markant fald i bundlinjen.

Direktør Jannek Bejtrup forklarer, at det er et resultat af to ting. Dels den helt generelle omkring finanskrisen. Og dels at man havde gennemført betydelige investeringer, som ramte skævt i forhold til finanskrisen og derfor ikke fik den ønskede effekt.

“Året er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for os. Vi valgte strategisk at investere i nye kompetencer og omstruktureringer for 2008, men effekten udeblev. Heldigvis kan vi dog se den nu. Vi ligger væsentlig bedre på nøgletallene i år”, siger Jannek Bejtrup.

Med resultatet for 2008 må Mediaedge:cia lide den tort at være reglen, der bekræfter undtagelsen. Trods svære tider på mediamarkedet i andet halvår 2008 er alle kommet ud med stigende bruttoavance, mens de fleste også har haft vækst på bundlinjen.

Jannek Bejtrup understreger dog, at den samme udviklingstendens med faldende afhængighed af mediaomsætningen gælder for Mediaedge:cia.

“Med investeringer i nye forretningsområder er vi mindre sårbare over for udviklingen i mediaomsætningen”, siger Jannek Bejtrup.

Nøgletal for Mediaedge:cia

  • Omsætning 916 mio. kr. -9,8 pct.
  • Bruttoavance 84,483 mio. kr. -5,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 836.465 -4 pct.
  • Lønandel 64 (63)
  • Resultat af primær drift 0,564 mio. kr. -93 pct.
  • Resultat før skat 6,662 mio. kr. -44,7 pct.