Mediebureauer føler sig krænket af analyseannonce

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Igennem de senere år er der kommet mere og mere konkurrence mellem analyseinstitutter og mediabureauer. En annonce fra Megafon har aktualiseret modsætningsforholdet.

Et billede af en sulten ræv med overskriften “Hvem vogter dine analyser” efterfulgt af et “Mediabureauet?” var for meget for mediabureauerne.

Annoncen er fra Megafon og bl.a. set på Bureaubiz. Men nu stopper analyseinstituttet den.

“Diskussionen om, hvem der passer analysebudgettet vil vi gerne sætte fokus på. Vi så det som et humoristisk drilleri, men vi ønsker ikke at genere nogen, og når det er tilfældet, så stopper vi selvfølgelig annoncen,” siger adm. dir. Asger Nielsen fra Megafon.

Hos bureauernes brancheforening, DRRB, mener man, at annoncen strider mod markedsføringsloven, og det har man ringet til Asger Nielsen og fortalt ham.

På eget initiativ men på vegne af mediabureauerne, som adm. dir. Bjørn Karsholt udtrykker det.

Der er dog ikke som sådan tale om at starte en sag, og Asger Nielsen er da heller ikke enig i, at kampagnen er ulovlig.

“Kampagnen består en række varianter, hvor vi fokuserer på forskellige interessenter. Mediabureauerne er kun en af flere og vi mener ikke den strider mod markedsføringsloven. Den skal selvfølgelig ses som en helhed,” siger Asger Nielsen og fortsætter:

“Kampagnen er ikke vendt mod nogen bestemt gruppe. Den går ud på at skabe eftertænksomhed, og vi har da også fået positive tilbagemeldinger. Men når nogen føler sig generet, så stopper vi helt frivilligt.”

Adm. dir. Martin O. Rasmussen, Mindshare, er en af dem, der har reageret på annoncen. Han har på bureauets hjemmeside skrevet en blog, hvori han bl.a. skriver:

“Der er ingen tvivl om, at analysebranchen har oplevet stor konkurrence fra mediebureauerne. Men at ty til denne form for smædekampagne, det er for stærkt. Når truget er tomt, bides hestene – som man siger.

Faktum er, at mediebureauerne er de uafhængige, troværdige og pålidelige analysepartnere. Mediebureauet er både kanal-, udformnings- og budskabsneutral, og har således ingen særinteresse i resultatet af en målgruppeanalyse, pre/post test, kontinuerlig tracking, salgsmodel etc. Det tætte og frekvente samarbejde med kunderne gør mediebureauet i stand til meget bedre at definere analysebehov mv. Et analysebureau har kun sporadisk kontakt med samt stor distance til kundernes daglige udfordringer.

Eet af analysebranchens største problemer har altid været aktiveringen af den viden og indsigt, som en relevant og velgennemtænkt markeds-/kommunikationsanalyse afstedkommer. Der er stadig alt for mange analyserapporter, som ender deres dage (ulæste?) i reolen. Mediebureauet kan aktivt bruge resultaterne, både som input til optimeringssystemer og som uvildig moderator over for kundens øvrige bureauer, der ofte er ansvarlige for udformning og budskab.”