Mediemarkedet mistede 100 mio. kr. i februar

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Internettet og biografer klarede sig bedst. De faldt ”kun” 6 pct.

Tallene viste sig lige nøjagtig så slemme som ventet, da DRRB opgjorde sit Mediaindex for februar.

Indekset bygger på indberetninger fra mediabureauerne og er således udtryk for reel omsætning efter fradrag af rabatter. Indekset bygger på en årlig omsætning på ca. 5 mia. kr.

Februar gav et fald på 24 pct., hvilket er lig med ca. 100 mio. kr. mindre i mediernes kasser. I januar forsvandt der 8 pct. – eller ca. 30 mio. kr.

Ikke en eneste mediegruppe lå over 100, og det betyder, at internet og biografer blev månedens vindere, fordi de “kun” faldt med ca. 6 pct.

De største tabere blev fagblade med indeks 42 og radio med indeks 48. Men her er der tale om mediegrupper, der har en vis omsætning ved siden af den mediebureau-relaterede. Det gælder specielt fagbladene.

DRRB’s Mediaindex, februar (indeks i forhold til samme måned sidste år)

  • Dagblade – 65
  • Magasiner og ugeblade – 84
  • Fagblade og tekniske tidsskrifter – 42
  • Lokale/regionale ugeaviser – 79
  • Tv – 75
  • Radio – 48
  • Biografer – 94
  • Outdoor – 81
  • Internet – 94