Medierne viser bureauerne vejen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Medierne er på vej til at samle sig i en stor fælles forening. Christian Peytz har et ben i hver lejr, men han er ikke i tvivl om, at også bureauerne bør samles i et stort fællesskab.

I sidste uge besluttede netmedierne i FDIM (Foreningen af Danske Internetmedier) på en generalforsamling at tilslutte sig den ny store medieforening, Danske Medier, og alt tyder på, at foreningen bliver en realitet.

Medieverdenen har hidtil været organiseret i en række forskellige foreninger, men man har erkendt, at der trods forskelle er så store udfordringer i fremtidens mediebillede, at det giver mere mening at slutte sig sammen i et stort fællesskab.

Det er en beslutning, der bør udfordre en anden gren af medieverdenen: bureauerne.

Her har man i de senere år mere bevæget sig mod øget fragmentering end mod mere fællesskab. Det er aldrig lykkedes for DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) at tiltrække andre bureautyper og inden for det seneste år har en ny forening for de digitale bureauer, ADDA, set lyset uafhængig af DRRB.

Spørger man formanden for FDIM, Christian Peytz, der desuden er adm. dir. for Peytz & Co, og således befinder sig i begge verdener, så er han ikke i tvivl.

Peytz & Co er godt nok medlem af både FDIM og den relativt nystiftede digitale bureauforening, ADDA. Det er her, bureauet umiddelbart ser den mest naturlige tilknytning, men det ændrer ikke på Christian Peytz’ overordnede holdninger.

“Der er noget praktik omkring de konkrete valg, men det er ikke det væsentlige i denne sammenhæng,” siger Christian Peytz men konstaterer, at han helt overordnet ikke er i tvivl om, hvad der er det rigtige.

“Jeg kan som eksempel fortælle, at det for FDIMs bestyrelse var en meget stor og meget krævende udfordring at beskæftige sig med cookie-lovgivningen. Selvom jeg vil hævde, at der i bestyrelsen er folk med dyb indsigt i den digitale verden, så var vi nødt til involvere en række eksterne eksperter for at kunne sammenstykke et overblik og forstå problemstillingen,” siger Christian Peytz,” siger Christian Peytz og fortsætter:

“Grundlaget for Danske Medier er, at de ting vi skal have styr på i branchemæssig sammenhæng er så store og komplekse, at et lille kontor i Bredgade med en direktør umuligt kan klare opgaverne, og den problemstilling er ikke anderledes for bureauerne. Her vil det set i et helikopter-perspektiv være i alles interesse, at man samler kræfterne.”

Reelt mener Christian Peytz, at det ikke nødvendigvis stopper med en forening for medier og en forening for bureauer. Bare for at tage et eksempel, så kan det blive et spørgsmål om, hvor mediabureauer hører mest hjemme.

“Det kan godt være, at der er forskelle. Men det er ud fra en traditionel tankegang. Ejerskabet til medier er væk, og der vil være en række problemstillinger, hvor medier og bureauer vil stå sig bedre ved at arbejde sammen. Så måske er det rigtige at stræbe efter en forening der rummer hele kommunikationsverdenen,” siger Christian Peytz.

Foreløbig status på Danske Medier: Danske Dagblades Forening, Ugeaviserne, Radioerne og Digitale Publicister stifter foreningen 13. marts sammen med Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Danske Specialmedier og Dansk Magasinpresses Udgiverforening.