Mediernes omsætning blev lænset for 1,8 mia. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dansk Oplagskontrol har for første gang udsendt en halvårsopgørelse over annonceomsætningen. Selv internettet tabte omsætning i første halvår.

Som noget helt nyt udsender Dansk Oplagskontrol nu en halvårsopgørelse over annonceomsætningen. Og premieren kunne dagbladene givet godt have undværet.

Foreningen står bag den årlige Reklameforbrugsundersøgelse, men opgørelsen over 1. halvår dækker kun annonceomsætningen.

Den viser et samlet fald på 25 pct., hvilket i kroner og øre er 1,761 mia. kr., der er forsvundet ud af mediernes kasser.

Den helt store taber er dagbladene, der faldt med hele 39 pct. – eller 690 mio. kr. Det er lig med et fald i markedsandelen fra 25 til 20, hvilket er det samme som både de lokale ugeaviser og tv.

Men selv internettet bliver noteret til et fald i omsætning på 17 pct. Det er jobannoncer og markedspladser, der trækker gevaldigt ned, mens bannere og partnerskaber opnåede en vækst.

Søgeord og permission er ikke med i opgørelsen.

Selvom internettet faldt med 17 pct., så voksede markedsandelen dog fra 17 til 19.

Eneste mediegruppe med vækst er Biografer. Der er dog tale om en meget lille mediegruppe.

Annonceomsætningen i 1. halvår

  • Dagblade 1,078 mia., -39 pct.
  • Lokale ugeaviser 1,073 mia. kr., -20 pct.
  • Magasiner, fagblade, tidsskrifter 0,745 mia., -27 pct.
  • Outdoor 0,231 mia., -10 pct.
  • Tv 1,065 mia., -20 pct.
  • Radio 0,102 mia., -26 pct.
  • Biograf 0,034 mia., +17 pct.
  • Internet 1,0 mia., -17 pct.
  • Ialt 5,328 mia., -25 pct.