Meget voldsomt fald i medieomsætningen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

September dykkede med 31 pct. Det er dog sammenlignet med en meget stor september sidste år. Så spis brød til, lyder meldingen. for hele året er der forsvundet 500 mio. kr.

600 mio. kr. i omsætning på en enkelt måned. Det blev resultatet for september sidste år i DRRB’s Mediaindex, der bygger på indberetninger fra mediabureauerne.

De 600 mio. blev opnået gennem en vækst på 23 pct. i forhold til september 2007, og netop dette skal tages i betragtning, når man ser tallet for september i år.

“September sidste år var en ekstrem stor måned, der også kan være præget af nogle periodiseringer. Jeg vil derfor ikke konkludere for meget på tallene for september i år”, siger adm. dir. Michael Thim, IUM og tilføjer:

“Nedturen startede i oktober/november sidste år. Derfor bliver det udviklingen i disse måneder, der bliver spændende. Hvis vi oplever tilsvarende fald her som i september, så kan det være, at vi skal revidere forventningerne til hele året. Men lige nu tror jeg fortsat, at vi slutter på et niveau omkring minus 20 pct.”.

Resultatet for september blev et minus på 31 pct. – eller i kroner 415 mio. Det er et pænt stykke under 2007, hvor omsætningen blev på 490 mio. kr.

Samlet for årets første 9 måneder er der forsvundet over 500 mio. kr. i medieomsætning, hvilket er et fald på 20 pct.

Blandt mediegrupperne er det bemærkelsesværdigt, at selv internettet kom under 100 i september.

Fordelingen på mediegrupper ser således ud (parentes er 3. kvartal):

  • Dagblade 84 (79)
  • Magasiner og ugeblade 58 (57)
  • Fagblade 67 (64)
  • Ugeaviser 100 (92)
  • TV 62 (73)
  • Radio 64 (67)
  • Outdoor 67 (77)
  • Internet 85 (103)
  • Ialt 69 (78)