Mensch helt til tops i imageanalysen – næsten

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet tager i år et ordentlig hop frem i imageanalysen. Blot et enkelt trin mere, og Mensch ville have sat sig på tronen.

Brandhouse er hoppet flere pladser – men Mensch er hoppet helt op på en 2. plads, og det gør springet så meget mere bemærkelsesværdigt.

Der er længere fra 18. til 2. pladsen end der er fra nr. 35 til nr. 11, og derfor kommer Mensch til at stå som årets højdespringer på imageanalysen.

Bureauet evner faktisk at skubbe imagevante bureauer som &Co og Wibroe, Duckert & Partners bag sig – og det er noget af en præstation for et bureaunavn, der er blot tre år gammelt.

Men det er næppe tilfældigt, at Mensch nu blander sig i topstriden.

For nok er navnet nyt, men bureauet er i realiteten det gamle Propaganda McCann, der i sin tid opnåede en 5.plads på imageanalysen.

Kunderne og nøglemedarbejderne hos Mensch er stort set også de samme med kendte og garvede reklamepersoner som Frederik Preisler og Bjørn Stene i spidsen.

Det er dog langt fra en naturlov, at et bureaunavn bliver bredt kendt hos kunderne, fordi der er kendte navne bag, og det sætter præstationen i perspektiv.

Der har skullet arbejdes hårdt på det, og her har bureauet givet nydt godt af at man har kunnet anvende de meget markante og kendte tekstannoncer, der i en årrække havde profileret Propaganda McCann, som værktøj til at fortælle historien.

Adm. dir. Bjørn Stene, Mensch glæder sig selvfølgelig over, at det virker at tage sin egen medicin, men samtidig mener han, at den målrettede satsning på at markedsføre sig også har haft en effekt internt på bureauet.

“Det, at vi markedsfører os selv, har gjort os mere ydmyge og måske lidt dygtigere. Vi har jo mærket på egen krop, hvor meget der skal tænkes igennem, før man investerer en del af overskuddet på at fortælle, hvem man er.”

Han fremhæver dog også, at bureauet har opnået synlighed gennem flere cases i løbet af året. Det drejer sig f.eks. om den meget store imagekampagne fra Landbrug & Fødevarer, men markante virksomheder som Irma og Dong kom også på kundelisten. Og desuden hjalp bureauet Maersk Line med markedsføringen af den meget store Daily Maersk satsning fra Danmarks ubetinget største virksomhed.

Mange bureauer kæmper i disse år med deres forretningsmodeller, fordi de bliver presset mere og mere på deres indtægter, fordi kunderne shopper rundt på en række af de opgaver, der tidligere har været med til at betale huslejen. Samtidig har de svært ved at få priserne for den kreative og strategiske rådgivning fra senior-folkene op.

Her har Mensch valgt en model, hvor man opererer med en meget lille og tung organisation. Den er dyr, hvilket viser sig i en af branchens højeste gennemsnitslønninger – men den modsvares af en tilsvarende høj bruttoavance pr. medarbejder.

“I sportens verden ville man nok sige, at vi har et højt bundniveau. Men det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Vores rådgivning bliver leveret af ni meget dygtige og meget dyre partnere. Ingen B-hold, ingen B-løsninger,” siger Bjørn Stene.

Det kan i den sammenhæng nævnes, at Mensch topper på det kvalitative udsagn, hvor annoncørerne skal tage stilling til om bureauet “adskiller sig markant fra andre reklamebureauer”.

Den samlede stilling er sammensat af brand styrke og brand position. Sidstnævnte bygger på 384 marketingansvarliges bedømmelse af ni kvalitative udsagn.

Brand styrke bygger på kendskab til bureauet samt hvor mange der tilkendegiver at ville invitere bureauet til en pitch, hvis de skulle gennemføre en konkurrence.

Det er på brand styrke, at Mensch rykker voldsomt. Her topper bureauet, mens 9. pladsen på brand position giver plads til forbedringer.

Da Propaganda McCann blev fissioneret for godt tre år siden dannedes ud over Mensch også McCann Copenhagen og Kommunikationsbureauet København.

McCann Copenhagen har gjort sig stærkt bemærket med en række kundegevinster under Morten Ingemanns ledelse i det seneste år. Det er dog endnu ikke noget, der har givet det store udslag i imageanalysen, hvor bureauet går fra en 34. til en 30. plads ud af de 41 bureauer.

Kommunikationsbureauet København er ikke med blandt de 41 bureauer i analysen.