Mensch: Knokleri bliver godt betalt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauets lønninger er steget markant – men bruttoavancen pr. medarbejder er steget lige så meget, og nøgletallene er stærke.

Sidste år lød overskriften på regnskabet fra Mensch: “Mere knokleri. Mindre løn. I år kan man i stedet skrive: Endnu mere knokleri. Meget mere i løn.

Bureauet er nemlig tilbage på Propaganda-sporet, når det gælder nøgletal, og det betyder også, at bruttoavancen pr. medarbejder er tæt på en rekord. Den er vokset lige så meget som lønnen, og er nu faktisk lidt højere end, hvad man tidligere så hos Propaganda McCann, mens lønnen er lidt under (for et par år siden var den næsten 1,1 mio. kr. i gennemsnit).

Derfor er nøgletal som lønandel og overskudsgrad særdeles gunstige. Bureauet opnår en overskudsgrad på hele 23, og det hører til det bedste i branchen.

Bruttoavancen pr. medarbejder på over 1,8 mio. kr. er inden for de seneste år kun slået af det lille eventbureau, Welcome, der for et par siden præsterede 2,1 mio. kr. pr. medarbejder, samt de andre gamle Propaganda-folk i Kommunikationsbureauet København, som i deres første regnskabsår præsterede 1,85 mio. kr. pr. mand.

Den høje løn afspejler, at bureauet satser suverænt på senior-kompetencer. Man har få almindelige ansatte, men alle der beskæftiger sig direkte med kunder, skal udvikle sig til partnere, og derfor er forventningen, at bureauet i år vil bevæge sig fra 7 til 10 partnere.

Adm. dir., Bjørn Stene, erkender dog, at det gode regnskab er udtryk for, at knokleriet har været lidt for voldsomt.

“Vi er lidt for få folk, og derfor er vi også i gang med at opruste” siger Bjørn Stene.

Den markante vækst i aktivitet forventer han ikke nødvendigvis vil fortsætte.

“Vi vil nok fortsat vokse – men ikke nødvendigvis i samme omfang og det er heller ikke et mål for os. Vi lægger mest vægt på, at vi har de rigtige mennesker, der kan levere den rigtige kvalitet,” siger Bjørn Stene.

Nøgletal for Mensch

  • Bruttoavance 21,855 mio. kr. +37,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,821 mio. kr. +14,4 pct.
  • Lønandel 55 (45,9)
  • Gennemsnitlig personaleomkostning 1,002 mio. kr. +37,2
  • Resultat af primær drift +5,018 mio. kr. +36,7 pct.