Mensch: Mere knokleri. Mindre løn

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har i sit første år præsteret en af branchens højeste bruttoavancer pr. medarbejder. Men lønnen er ikke på Propaganda-niveau.

På en række områder har Mensch i sit første regnskabsår levet op til traditionerne fra Propaganda McCann, som bureauets partnerkreds og medarbejdere udspringer fra.

På et enkelt punkt skiller man sig dog ud. Gennemsnitslønnen er – om ikke lav – så dog blevet menneskelig sammenlignet med andre bureauer.

I 2007 kostede medarbejderne i Propaganda McCann i gennemsnit 1,088 mio. kr. I 2008 gik det knap så godt. Her kostede de i gennemsnit 881.000 kr. Der var tale om et gennemsnit for 27 medarbejdere, og lønniveauerne skal forklares ved, at der var en stor kreds af medarbejdere, der skulle fungere på partnerlignende vilkår uden reelt at være medejere.

Men de høje lønninger kunne yderligere forklares ved, at bureauet samtidig kunne præstere nogle af branchens højeste bruttoavancer pr. medarbejder: 1,72 mio. kr. i 2007 og 1,31 mio. i 2008.

Den høje bruttoavance pr. medarbejder kan Mensch leve op til. Bureauets 10 medarbejdere, hvoraf seks er partnere, har virkelig knoklet i det første år og i snit hentet næsten 1,6 mio. kr. hjem i bruttoavance. Og så har de endda gjort det billigere end tidligere, idet den gennemsnitlige personale-omkostning er “nede” på 730.400 kr.

Med de tal præsterer Mensch en lønandel på blot 46 – væsentligt under branchens gennemsnit – og det giver en sikker placering som et Winwin bureau mod den tidligere placering i Medarbejdernes drøm.

Adm. dir. Bjørn Stene siger, at man ikke kan sammenligne gennemsnitslønnen i Mensch og Propaganda McCann.

“Mensch er 100% ejet af partnerne, og Propaganda McCann var 100% udenlandsk ejet, men med en lokal “fantomshare” aftale, som blev bogført under løn, da det reelt var en bonus, der knyttede sig til resultatet, hvorfor snitløn blev forholdsmæssig høj”, siger Bjørn Stene og peger på, at netop den store andel af partnere i Mensch forklarer den høje bruttoavance pr. medarbejder.

På bundlinjen kunne Mensch præstere et flot overskud på 3,7 mio. kr. – dette til trods for, at den post i regnskabet, “Andre eksterne omkostninger”, der dækker en række udgifter som f.eks. husleje og telefon er uforholdsmæssigt høj i forhold til standarden i branchen.

Det er der dog en god forklaring på.

“Andre eksterne omkostninger er forholdsmæssigt høje, fordi de indeholder en betaling til McCann. Ca. 25% af Menschs aktiviteter er fra gamle Propaganda McCann kunder”, siger Bjørn Stene.

Nøgletal for Mensch (første regnskabsår)

  • Bruttoavance 15,922 mio. kr
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,592 mio. kr.
  • Lønandel 46
  • Gennemsnitlig personaleomkostning 730.400 kr.
  • Resultat af primær drift 3,671 mio. kr.