Mensch og Saatchi havde fremgang. På hver sin måde

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Saatchi & Saatchi opnåede markant fremgang på bundlinien og tjente 10 mio. i 2011. Mensch voksede til gengæld mere på toplinien.

På mange måder var 2011 et stabilt år for Saatchi & Saatchi – bortset fra bundlinjen. Den steg nemlig markant, og bureauets overskudsgrad steg fra 19,3 til 24,2, hvilket er højt efter branchestandard.

Det niveau kunne Mensch ikke leve op til. Bureauet gik rent faktisk lidt ned i overskud. Årsagen er ansættelsen af nye partnere.

Men da bureauet opnåede en flot vækst i bruttoavancen, betyder det, at overskudsgraden faldt fra 23 til 17,4.

Så på den måde kan man sige, at Mensch og Saatchi gik hver sin vej – men i øvrigt begge kom ud af året med gode regnskaber.

De to bureauer har desuden været rammen om nogle markante jobskift. Peter Boye forlod sidste forår Saatchi til fordel for Mensch – men fortsatte i dette forår til Partners. Til gengæld valgte Henrik Tvilling så at forlade Saatchi – også til fordel for Mensch, der herudover har knyttet Rasmus Molte og Emil Thomassen til sig. De kommer fra Partners.

“2011 er tilfredsstillende. Bruttoavancen er steget og resultatet er faldet med. Men vi har fortsat en tilfredsstillende overskudsgrad,” siger adm. dir. Bjørn Stene og fortsætter:

“For Mensch er vækst ikke et mål i sig selv. Vi ønsker hele tiden at investere i branchens bedste seniorkompetencer – alligevel tegner 2012 til at blive betydeligt bedre end 2011.”

Nøgletal for Saatchi & Saatchi

  • Bruttoavance 42,548 mio. kr. +7,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,251 mio. kr. +7,6 pct.
  • Lønandel 55,8 (56,7)
  • Resultat af primær drift +10,282 mio. kr. +35 pct.

Nøgletal for Mensch

  • Bruttoavance 25,475 mio. kr. +16,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,82 mio. kr. -0,1 pct.
  • Lønandel 59,9 (55)
  • Resultat af primær drift +4,436 mio. kr. -11,6 pct.