Mere end hver fjerde bureau fik corona-støtte

Finn Graversen,
journalist

101 bureauer fik udbetalt 60 mio. kr. i corona-støtte. Eventbureauer topper listen. Se de tre bureauer, der fik mest støtte.

I alt 101 bureauer har i deres regnskaber opgivet at have modtaget corona-støtte i 2020. Det svarer til 28 pct. af de bureauer, der indgår i den årlige Nøgletalsanalyse, som indgår i BureauTrends rapporten.

Reglerne siger, at virksomheder skal opgive modtaget corona-støtte, så hvis der er bureauer, som ikke har gjort det, så har de brudt reglerne – men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er nogen, det har overset kravet.

I alt har de 101 bureauer fået 60,3 mio. kr. i støtte. Det er ikke et voldsomt højt tal i forhold til, at de 369 bureauer i analysen tilsammen havde en bruttoavance på 8,124 mia. kr. og et resultat før skat på 856 mio. kr., men det kan selvfølgelig have haft større betydning for enkelte bureauer.

Samlet faldt bureaubranchens bruttoavance med 0,9 pct. og resultat før skat med 3 pct. i 2020. Kigger man derimod på udviklingen blandt de 101 bureauer, som modtog støtte, er deres samlede bruttoavance faldet med hele 14,0 pct.

Bureauerne har klaret sig meget forskelligt i 2020, og det viser sig også i tallene over corona-støtte.

”Der er store forskelle på, hvordan de enkelte bureauers regnskaber har været påvirket af corona. Det har været afhængigt af, hvor udsatte de enkelte bureauers kunder har været af coronarestriktioner. Eksempelvis har oplevelsesindustrien annonceret markant mindre under nedlukningerne,” siger Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM, som er erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien.

Reklamebureauer og mediebureauer havde i 2020 fald i bruttoavancen på henholdsvis godt 7 pct. og næsten 10 pct., mens de digitale bureauer voksede med over 7 pct., og dermed fortsatte stort set tidligere års vækst. Det er da også kun 13 pct. af de digitale bureauer, der har haft behov for corona-støtte i 2020.

Til gengæld havde eventbureauerne et miserabelt år med et fald i bruttoavance på ca. en tredjedel, og her modtog 56 pct. af dem corona-støtte.

Eventbranchen har meget direkte været underlagt coronarestriktioner og er klart den bureautype, der er hårdest ramt. Eventbureauerne har i gennemsnit modtaget over 100.000 kr. i coronastøtte pr. ansat. Til sammenligning er gennemsnittet for hele bureaubranchen lige over 6.000 kr. pr. ansat,” siger Mads Lindegaard.

Eventbureauerne er da også stærkt repræsenteret på Top 10-listen over de største støttebeløb.

Grunk Event topper listen med over 6 mio. kr. i støtte, mens Eventually er nr. 3 på listen med ca. 2,5 mio. kr. i støtte. Det er ret betydelige beløb i forhold til bureauernes størrelse, mens nr. 2 på listen, Dentsu, godt nok har fået over 3 mio. kr. i støtte, men det skal sættes i forhold til, at bureauet havde næsten 200 mio. kr. i bruttoavance i 2020.

Så mange bureauer har fået corona-støtte

(Antal/andel af det samlede antal bureauer i gruppen/gennemsnitlig beløb pr. ansat)

 • Reklamebureauer
  43
  29 pct.
  6.441 kr. pr. ansat
 • Digitale bureauer
  13
  13 pct.
  1.577 kr. pr. ansat
 • Mediabureauer
  5
  36 pct.
  4.163 kr. pr. ansat
 • PR-bureauer
  14
  26 pct.
  10.564 kr. pr. ansat
 • Designbureauer
  12
  43 pct.
  9.864 kr. pr. ansat
 • Eventbureauer
  14
  56 pct.
  103.701 kr. pr. ansat