Merkles danske CEO: Her er udfordringerne i et glohedt marked

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Da rapporten BureauTrends blev præsenteret i København, var CEO for Merkle, Jimmi Eriksen, også på scenen for at give sit bud på, hvordan både nutiden og den nære fremtid ser ud for bureauerne.

Der er penge i markedet igen. Budgetterne er kommet tilbage. Der bliver spurgt ind til samarbejder også uden pitches. Det sagde CEO hos Merkle (tidligere Isobar), Jimmi Eriksen, da han på et arrangement hos Creative Club, blev bedt om at perspektivere BureauTrends, som udgives af Bureaubiz og MyResearch.

Men der ligger også nogle store udfordringer, ikke fremadrettet, men her og nu, sagde Jimmi Eriksen:

”Vi har som alle andre store udfordringer med at fastholde og rekruttere i et glohedt marked.”

Her er han helt på linje med 79 pct. af de digitale bureaudirektører, som i Bureaudirektøranalysedelen af BureauTrends, angiver at det, der holder dem vågne om natten, er om de kan tiltrække og ansætte de bedste talenter.

Det er et problem ikke alene i Danmark, men også i resten af Europa, hvor Merkle har kontorer, fortæller Jimmi Eriksen.

Rekruttering og fastholdelse er klart Jimmi Eriksens største bekymring, også fordi han ikke er i tvivl om, at væksten vil fortsætte næste år.

”Set med digitale bureaubriller tror vi på, at væksten fortsætter. Der er et skift i den måde, forbrugerne handler på, jeg tror der bliver endnu mere vækst i e-handel, end der har været i forvejen,” siger Jimmi Eriksen.

Forsøger at holde på medarbejderne
For at holde på medarbejderne, laver man en del sociale ting, bl.a. holder man knap 25 arrangementer om året.

”Vi gør alt muligt for at have et arbejdsmiljø, som folk har lyst til at være i. Vi vil ikke være lønførende, men konkurrencedygtige.”

En anden faktor, der holder på medarbejderne, er inddragelse:

”Vi kan se, at dem vi formår at holde fast i, er dem, som vi involverer tilstrækkeligt. Vi har et leder- og mellemlederteam på 42 personer, og her har vi ikke haft en eneste opsigelse i denne gruppe i mere end to år, og i vores management-team på 14 personer har vi heller modtaget opsigelser i knap tre år.

Insourcing har toppet
Ifølge BureauTrends har inhouse toppet efter at annoncørerne i nogle år har øget inhouse-ressourcerne. Også Jimmi Eriksen forventer også, at det vender:

”Det er primært de store kunder, der insourcer, så vi mærker det meget. Vi ser en trend, der fortsætter lidt endnu, men vi forventer også, at det vender igen. Og det er der mange årsager til. Den primære årsag er, at rigtige mange kunder kommer til at opleve, at det bliver dyrere, og at det er langsommere. Og så er det rigtig svært at få specialister hos annoncørerne, for specialisterne vil oftest hellere arbejde på et bureau,” siger han og fortsætter:

”Ude hos kunderne kommer de til at bruge en masse tid på interne ting og ikke på at udvikle sig, så det er både en ulempe for specialisterne rent fagligt og det er også meget dyrere for kunden at have dem siddende, når de ikke bruger deres tid effektivt til faglige opgaver.”

Til gengæld tror Jimmi Eriksen på, at man skal have et bedre samarbejde med kunderne, så de ikke føler, at det er nødvendigt at insource.

”Jeg tror, at man mere skal opfatte samarbejdet mellem kunde og bureau som, at de sammen er et team. Det betyder, at ansvaret for at det fungerer godt, ligger på begge sider, og så skal man når man starter et samarbejde huske at forventningsafstemme,” siger Jimmi Eriksen.

Onestop-shopping vs. Nichebureauer
Når det gælder annoncørernes brug af bureauer og eksterne konsulenter, har der været en trend henimod, at man skar ned på antallet af bureausamarbejdspartnere. CMO trendanalysen viser, at i 2017 brugte man i gennemsnit 6,6 pct. i 2019 faldt tallet til 5,7 samarbejdspartnere, i 2020 var tallet 5,7 og i 2021 viser det en ganske svag stigning til 5,8.

Hos Merkle mærker man en klar tendens til, at kunderne ønsker at samarbejde med færre bureauer.