Microsoft henter ny marketingdirektør i finansverdenen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ansvarsområdet udvides samtidig for at styrke marketings placering i Microsofts organisation.

Selvo m nogen måske vil mene, at Microsoft på det nærmeste har monopol, så er der for Trine Tirsgaard ingen tvivl om, at hun nu skifter til en langt mere konkurrencepræget branche end den, hun kommer fra.

Microsoft er både i et langt mere konkurrencepræget og internationalt marked end Nets – det tidligere PBS – hvor hun var koncern-marketingdirektør.

Hun erstatter hos Microsoft til dels Astrid Simonsen Joos, der i foråret gik til et job som ny adm. dir. hos Creuna Danmark – men kun til dels, for Astrid Simonsen Joos sad med ansvar for BtB, mens Trine Tirsgaard får det øverste ansvar for marketing i Microsoft både til BtB og private.

“Visionen er at få placeret marketing som disciplin stærkere i virksomheden. Tilgangen skal være mere strategisk, og marketing skal i højere grad indgå som en integreret del af arbejdet i de andre afdelinger. Det er grundlaget for min ansættelse og for at jeg har fået det samlede ansvar for marketing,” siger Trine Tirsgaard.

Hun kommer også til at indgå i den europæiske organisation med samme målsætning om at løfte marketing til et mere strategisk niveau.

I forbindelse med omdefineringen af jobbet er hun blevet placeret i Microsofts øverste ledergruppe, der består af omkring 15 personer. Her var marketing ikke repræsenteret før.

“Der er en vision for, hvad jeg skal udvirke i mit job, og det kræver selvfølgelig, at jeg også har de nødvendige stjerner på skulderen,” siger Trine Tirsgaard.

Hun har haft det meste af sin karriere i den finansielle sektor. Før PBS og Nets var hun i eBoks. Men hun har også snuset til en ganske anden verden, idet hun for en del år siden havde et par år hos web-bureauet Framfab, der i dag er kendt som LBi.