Midt Marketings nye direktør er hentet på kundesiden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Som marketingchef hos JBS har han købt provokerende undertøjsreklamer. Nu skal Anders Stampe så i stedet sælge bureauløsninger til kunderne.

Midt Marketing har skiftet chef. Bodil Vilmand-Olsen er dels overgået til en rolle som produktionschef og projektleder og dels til en post i bestyrelsen.

I stedet har kontaktdirektør Anders Stampe overtaget ansvaret for bureauet.

Han karakteriserer det som en form for generationsskifte.

“Da jeg begyndte d. 1. april, havde vi talt om muligheden for partnerskab og rollen som adm. dir. Men vi havde ikke lovet hinanden noget, og der var ingen tidslinje på. Vi ville se hinanden lidt an, og for mig var det et spørgsmål om dels at vise, hvad jeg stod for og dels selv at føle branchen på tænderne efter i mange år at have beskæftiget mig med den på kundesiden”, siger Anders Stampe.

Det blev dog en positiv oplevelse at komme ind i reklamebranchen, og nu er han den nye chef.

Anders Stampe kommer senest fra et job i J. Zartow A/S, der er en produktionsvirksomhed inden for tekstilbranchen, men han har tidligere fungeret inden for både møbel- og tekstilbranchen. Bl.a. har han i fem år været salgs- og marketingchef for JBS, der bl.a. udmøntede sig i nogle stærke reklamer skabt i samarbejde med &Co.

Anders Stampe erkender, at det er en svær tid at begynde i reklamebranchen – dog synes kurverne nu at vende den rigtige vej.

“Vi har lige som mange andre oplevet en situation, hvor vi ikke som sådan har mistet kunder – bortset fra nogle enkelte, der gik konkurs – men i stedet oplevet et faldende aktivitetsniveau hos de fleste kunder. Derfor har vi også måttet skære omkostningerne til og bl.a. afskedige folk. Men bunden ser ud til at være nået, og vi har oplevet en stigende ordreindgang”, siger Anders Stampe og fortsætter:

“Det er vel en ultimativt svendeprøve at overtage ledelsen af et bureau på dette tidspunkt. Det er lidt som at starte helt fra bunden. Men vi har et rigtig godt hold og nogle gode kompetencer til lige netop denne tid, hvor det gælder om at være meget sikker i sine løsninger. Jeg har som ambition at beholde mine kundebriller på i så lang tid som muligt, så vi kan blive endnu bedre til at matche deres behov”.