Miljøkampagne i modvind for at sprænge folk i luften

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den engelske 10:10 kampagnen har begået en film, der har fået Sony til at trække bidrag. Bedøm den selv.

Hvor langt kan man gå i kampen for at reducere CO2 udslippet?

Den engelske 10:10 kampagne har fået instruktøren Richard Curtis (Notting

Hill) til at lave en 4 min. lang film under temaet No Pressure.

Det handler om at reducere CO2 udslippet med 10 pct. og kampagnen finansieres med bidrag for sponsorer.

Den er dog kommet i modvind, fordi filmen bliver karakteriseret som smagløs og Sony har trukket sit bidrag.

Det smagløse består i, at de mennesker, der ikke vil gøre noget, bliver sprængt i luften. Se den her