Millioner forsvundet i Publicis

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet er under likvidation, og der blev registreret et underskud på 8,7 mio. kr. i 2007. Det fulde billede er dog uigennemsigtigt, fordi Leo Burnett ikke mere offentliggør tal.

Umiddelbart så det pænt og nydeligt ud, da Publicis Reputation aflagde regnskab før sommerferien. Godt nok faldt overskuddet, men der var fremgang på 21,6 pct. i bruttoavance.

»Jeg må konstatere, at det koster tid og energi at integrere tre kulturer og møde en masse nye kunder. Og så har vi haft udgifter til at afvikle folk, til at flytte og til at slå IT-systemer sammen,« sagde adm. direktør Alexander Peitersen dengang til Børsen med henvisning til sammenlægningen af Reputation, Publicis og Leo Burnett, som nu hedder X2M.

Men bedømmelsen af den økonomiske udvikling i Publicis kan ikke bygge alene på regnskabet for Reputation. Selve Publicis er nemlig under likvidation, og herfra er der så kommet regnskab i sommerens løb. Et regnskab der viser et fald i bruttoavancen på 68,9 pct. og et underskud på 8,7 mio. kr.

Publicis har dog afviklet aktiviteterne, og der er derfor sket en overførsel til de to andre bureauer. X2M offentliggør ikke mere regnskabstal, men lægger man bare Reputation og Publicis sammen, så bliver der tale om et fald i bruttoavance på 31,9 pct. og et underskud på ca. 6,8 mio. kr. mod et plus på 3,1 året før.

Faldet i bruttoavance svarer i kroner og øre til 12,5 mio. kr..

Der kan være overflyttet aktiviteter til X2M, som derfor burde med i regnestykket, men herfra er eneste kommentar – og oplsning – at man efter dønningerne fra omstruktureringen holder de budgetter, der er lagt.

Bureauet havde i 2006 en bruttoavance på knap 13 mio. kr. og et underskud på 1,3 mio.

Fra Alexander Peitersen kommer der heller ikke mange kommentarer ud over, at “et indgreb var helt nødvendigt – og hellere før end siden” Desuden konstaterer han, at Publicis Reputation nu er et sundt og velfungerende bureau.