Mindre bureau bag fælles kampagne for DI og fagbevægelsen

Peter Engholm
25@mail.dk

Danmarks tre største fagforbund og den største arbejdsgiverforening går for første gang sammen i en kampagne, der sigter mod flere praktikpladser og flere faglærte inden for industrien.

Problemet er udtalt, og nu ruller kampagnerne: For nylig kørte Københavns Kommune en kampagne, skabt af Mensch, for at få flere virksomheder til at tage unge i praktik. Der er umiddelbar udsigt til en mangel på 30.000 faglærte – og der er så lidt stolthed og status over at være faglært, at gymnasier er mere populære end erhvervsskoler.

Nu tager en ny kampagne fat – denne gang er den landsdækkende, og afsenderne er landets største fagforbund – 3F, HK/Privat og Dansk Metal – og den største arbejdsgiverforening, Dansk Industri.

Det er første gang, at disse parter er gået sammen om en kampagne – og indsatsen skal vare de kommende tre år.

En bureaukonkurrence faldt ud til fordel for et mindre bureau, Raffinaderiet, som sammen med parterne netop har lanceret kampagnen Hands-on.

Den indledes med, at parterne tager fat i 1.000 danske virksomheder landet over for at få oprettet flere praktikpladser.

Derefter ruller Hands-on ud med en række aktiviteter rettet mod alle, som kan medvirke til at skaffe flere faglærte til industrien: Unge, forældre, vejledere, lærere, medarbejdere, virksomheder og politikere.

Afsættet er, at faglærte er uundværlige for industrien, når ny viden skal omsættes i produkter og services, der kan sælges på verdensmarkedet. Og målet er bl.a. at øge viden om de mange muligheder i en faglært uddannelse og at øge erhvervsuddannelsernes status.

”Projektet har stor betydning; både for unge, der skal igang med uddannelse og arbejdsliv, og for industrien og Danmarks konkurrenceevne. Og vi er stolte af at være med i det,” siger Mette Hegelund, der er adm. direktør på Raffinaderiet.

Siden foråret har en arbejdsgruppe med kommunikationsansvarlige for fagbevægelsen, DI samt Raffinaderiet arbejdet på at forberede kampagnen.

I efteråret vil alle landets 50 vejledercentre og 1.100 vejledere blive inviteret ud på en industrivirksomhed for at høre om mulighederne for en erhvervsuddannelse inden for industrien. Og parallelt vil indsatser ”på arbejdspladen, skolen og i hjemmet” søge at få flere voksne ufaglærte til at opkvalificere sig til faglærte.

Senere vil Hands-on besøge en række folkeskoler landet over, hvor unge rollemodeller inden for industriens erhvervsuddannelser skal kæmpe med og mod hinanden om at præsentere de mange muligheder for job, videreuddannelse og karriere i industrien.

I forbindelse med Hands-on er der udover kampagnesitet også udviklet en facebookside.