Mindre fald i Raffinaderiet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet landede dog absolut fornuftigt i kriseåret 2009 og har udnyttet den lavere aktivitet til at justere forretningen.

Selv beskriver Raffinaderiet det sådan, at bureauet kom godt ud af 2009. “Godt” dækker dog over, at bureauet måtte notere en tilbagegang i både bruttoavance og overskud, men at det var et bedre resultat end man måske kunne have forventet i et år som 2009.

Overskudsgraden blev på 17, hvilket er flot – men dog noget lavere end i 2008.

“Da vi gik ind i året, kom vi jo med det bedste resultat nogensinde i ryggen fra 2008. Her voksede vi med hele 35% – og det siger sig selv, at vi i 2009 ikke kunne holde denne vækstrate i et vigende markedet,” siger adm. dir. Mette Hegelund.

Bureauet oplyser videre, at man har benyttet den lavere aktivitet, der ikke har udløst reduktion af personalet, til at justere på forretningen.

“Krisen har været en god anledning til at styrke den taktiske markedsføring og sikre endnu bedre integration mellem salg og marketing hos vores kunder. I den forbindelse har vi investeret i udviklingen af nye e-værktøjer og online kompetencer, siger strategisk direktør Jens Grauslund.

Nøgletal for Raffinaderiet

  • Bruttoavance 9,41 mio. kr. -8,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 855.455 kr. -8,3 pct.
  • Lønandel 67 (61)
  • Resultat af primær drift +1,611 mio. kr. -32,3 pct.