Mindshares omsætning faldt – bruttoavancen blev fastholdt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig kom der flere medarbejdere, og derfor er Mindshare ikke mere suverænt i spidsen på bruttoavance pr. medarbejder.

Vælger man den negative vinkel, så faldt Mindshares omsætning markant i 2007. Vælger man den positive, så lykkedes det alligevel at fastholde bruttoavancen, så dens andel af omsætningen steg med over et procentpoint. Honorarsalget holdt altså niveauet.

Adm. dir. Martin O. Rasmussen er ikke i tvivl.

“Vi er superglade for det regnskab”, siger han og fortsætter:

“Vi har haft nogle margener over branchens øvrige aktører, og vi har haft markant vækst de sidste fire år. På et eller andet tidspunkt risikerer man, at få et år, hvor det går lidt langsommere, og det falder så sammen med, at vi har investeret i en række nye kompetencer – bl.a. i en helt ny direktion. Det er det, der ses på bundlinjen. Men investeringerne vil give mærkbar effekt i år, hvor vi venter en vækst i bruttoavance på 15-20 pct.”, siger Martin O. Rasmussen.

Omsætningsfaldet er et udtryk for, at kunderne har skåret i deres mediebudgetter.

“Vi så det allerede ved indgangen til året. Vi har tabt nogle kunder, men vi har også vundet, så det har ikke haft indflydelse på omsætningsudviklingen, og generelt er vi ikke særligt toplinie-styrede”, siger Martin O. Rasmussen.

Mindshare var sidste år det mediabureau med den klart højeste bruttoavance pr. medarbejder – med 1,09 mio. kr. var man det eneste bureau over millionen – men i 2007 er der investeret i flere medarbejdere – og altså uden effekt på bruttoavancen, som derfor faldt til under millionen.

Alle mediabureauerne er endnu ikke afrapporteret, så om Mindshare kan holde førstepladsen på dette felt, står endnu ikke klart.

Nøgletal for Mindshare

  • Omsætning 369,122 mio. kr. (-15 pct.)
  • Bruttoavance 31,426 mio. kr. (0 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 924.294 kr. (-15 pct.)
  • Bruttoavanceprocent 8,5 (7,3)
  • Lønandel 54 (45)
  • Resultat før skat 6,295 mio. kr. (-29,8 pct.)